Alimenty i 500+

Czy faktycznie jest to niezbędne?

Alimenty i 500+. Ustalenie pierwszego jest niezbędnym elementem wniosku przy ubieganiu się o to drugie. Można to zrobić na dwa sposoby. Uregulowanie materii obowiązku alimentacyjnego może mieć miejsce poprzez prawomocne orzeczenie sądu , albo poprzez ugodę zawartą przed mediatorem. Taka ugoda zostaje zatwierdzona przez sąd, a więc nabiera mocy orzeczenia sądowego. Brzmi banalnie? Bo jest. Tylko jest kilka znaczących różnic.

Szybciej?

Jeżeli zależy Wam na czasie – wybierzcie mediację. Rozmowy mediacyjne trwa od 15 minut do 1,5 godziny i najczęściej już podczas pierwszej rozmowy udaje się ustalić wszystkie niezbędne szczegóły. Dlaczego rozmowa, a nie tylko spotkanie? Ponieważ w sytuacji, gdy dojazd sprawia Państwu problemy, możemy to przeprowadzić zdalnie. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności omawiamy wszelkie niezbędne elementy ugody. Może się to odbyć drogą rozmowy telefonicznej, telekonferencji lub drogą mailową. Następnie przygotowuję ugodę w wersji cyfrowej, którą po przesłaniu do Państwa mailem i otrzymaniu akceptacji wysyłam to do Państwa tradycyjną pocztą. Oczywiście tradycyjnie też można się spotkać, najczęściej w Poznaniu (ul. Młyńska 1a, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, p. 50 w poniedziałki od 11 do 13) albo w Bydgoszczy (ul. Nowy Rynek 8/2 – po umówieniu się na spotkanie).

Prościej?

Alimenty i 500+, w sytuacji gdy je ustalamy poprzez mediację – jest to droga prostsza od postępowania sądowego. W przypadku mediacji potrzebujecie Państwo jedynie dowodów osobistych i numerów PESEL dziecka, tudzież dzieci, na które mają być uregulowane alimenty. W przypadku postępowania sądowego należy wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Następnie udokumentować koszty utrzymania dziecka – zaświadczenia, faktury VAT, rachunki itd., wszystko od jedzenia, poprzez np. szkołę, przedszkole, lekarzy, zajęcia dodatkowe etc. etc. W dalszej kolejności sporządzić pozew – można samodzielnie, pobierając chociażby odpowiedni wzór z internetu, albo z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Gdy już stawicie się osobiście na rozprawie, oby tylko jednej, to później zostaje już tylko pobrać odpis wyroku bądź protokołu zawierającego ugodę sądową z klauzulą wykonalności. W przypadku mediacji, to mediator sporządza ugodę, przekazuje ją Państwu do rąk własnych, albo pocztą.

Zaoszczędzone miesiące

Tak jak pisałem już powyżej, spotkanie, czy też rozmowa w ramach mediacji trwa od 15 minut do 1,5 godziny. Postępowanie sądowe – niejednokrotnie miną miesiące, zanim zjawicie się Państwo na pierwszym, a być może nieostatnim, terminie rozprawy wyznaczonej przez sąd.

Ile to wszystko kosztuje?

Koszty? W przypadku postępowania sądowego, zgodnie z art 96. ust. 1. pkt 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Jednakże po wydaniu orzeczenia o przyznaniu alimentów strona, od której zostaną one zasądzone, musi uiścić 5% wartości przedmiotu sporu, liczonej jako dwunastokrotność kwoty alimentów (art 13 ww. ustawy). W przypadku mediacji jest to 1% wartości przedmiotu sporu, liczonej tak jak powyżej, nie mniej niż 150, a nie więcej niż 2000 zł. W 99% przypadków opłata za mediację wynosi właśnie 150 zł plus ewentualne koszty mediatora jak np. dojazd (zgodnie z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnych (Dz. U. z 2016r., poz. 921).

Skutki prawne

Jak już pisałem w pierwszym akapicie – ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez Sąd i wówczas staje się tytułem wykonawczym na równi z wyrokiem Sądu (art.183 13 §2 Kodeksu postępowania cywilnego). Wniosek o zatwierdzenie ugodzie, którą przygotowuje mediator w oparciu o ustalenia stron mediacji.

Czy coś jeszcze?

Co więcej – wszystko to w przyjemnej, nieformalnej atmosferze, gdzie macie Państwo zagwarantowaną poufność, swobodę wypowiedzi, a mediator udzieli wszelkich informacji na temat problemów prawnych, które mogą Państwa niepokoić.

 

Pozostaje tylko umówić się na spotkanie

W razie jakichkolwiek pytań, czy gdybyście chcieli się Państwo umówić na spotkanie – zapraszam do kontaktu pod numerem 691 499 250 lub mailowo: mediacje.gierczak@wp.pl

 

Pozdrawiam serdecznie

Mateusz Gierczak

LEAVE A COMMENT

O mnie

Mateusz Gierczak

Mateusz Gierczak

Nazywam się Mateusz Gierczak i jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji. Jestem także seniorem i trenerem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. Prowadziłem szkolenia m.in. przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (m.in. dla pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Prowadzę wykłady m.in. na studiach podyplomowych Negocjacje i Mediacje w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Od 2013 roku jestem zawodowym mediatorem i negocjatorem, a od 2016 roku działam pod szyldem Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Jestem mediatorem stałym na listach sądów okręgowych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Bydgoszczy, Toruniu oraz Gdańsku. Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu swojego konfliktu? A może nie wiesz, czy mediacja może mieć dla Ciebie jakiekolwiek praktyczne zastosowanie? Po prostu masz pytanie? Napisz maila: mediacje.gierczak@wp.pl lub zadzwoń pod 691 499 250 Pozdrawiam serdecznie Mateusz