Akcja promocyjna, o której nikt nie słyszał

   Deklaracja o stosowaniu m.in. mediacji[1], akcja pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, jest niestety smutnym przykładem tego, jak podchodzi się do mediacji w Polsce – nieco po macoszemu. Fenomenalna idea, mająca stworzyć listę przedsiębiorców i kancelarii, którzy to mieliby się zadeklarować do stosowania mediacji, negocjacji i arbitrażu przy rozwiązywaniu zaistniałych sporów. Twór Społecznej Rady ADR przy Ministrze Sprawiedliwości[2], jakkolwiek w zamyśle dobry, ma zerowy zasięg wśród potencjalnych odbiorców. Nie zadeklarowała się żadna kancelaria, ani żaden przedsiębiorca. Może warto więc pochylić się nad skutecznością powołanego organu, nad efektywnością akcji przez niego organizowanych? Bo niemożliwym jest, aby ani jedna kancelaria nie mogła się pochwalić, że ich prawnicy nie posiadają wiedzy na temat mediacji, czy innych metod ADR, ani żeby żadna kancelaria nie chciała w pierwszej kolejności przedyskutować z klientem polubownych metod rozwiązywania sporów. To samo dotyczy przedsiębiorców – przy odpowiednim ich poinformowaniu, o co ciągle się staram, chętnych do polubownego, sprzyjającego wzajemnym interesom, rozstrzygania sporów nie brak – po prostu nikt o tym nie słyszał o tej, powtórzę ponownie, fajnej idei, jaką jest taka deklaracja. Luźny pomysł – może warto stworzyć akcję promocyjną, nie polegającą na tworzeniu sztucznych ośrodków mediacyjnych, czy krótkich reklam, których wartość informacyjna jest stosunkowo niska. Potencjalnie skuteczniejsza byłaby szeroko zakrojona akcja informacyjna, czy to na poziomie szkół, uniwersytetów, stworzenie od podstaw świadomości społecznej, że pójście do sądu to ostateczność, a nie tradycyjna metoda rozwiązywania sporów wszelakich.

[1] http://www.deklaracja.org.pl/

[2]http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/o-radzie/

 

——————————————————————————————————————–

Jesteś w konflikcie? Poszukujesz pomocy ze swoim sporem? Skontaktuj się z mediatorem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 17 (691 499 250), tudzież całodobowo do kontaktu mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl).