Kategoria:Dział historyczny

  Mediacja staje się coraz popularniejsza, wielu osobom wydając się swego rodzaju nowinką, nie posiadającą swoich korzeni historycznych. W poprzednich postach niejednokrotnie pokazywałem dawne dzieje mediacji z różnych stron świata, jednakże dzisiaj chciałbym się skupić na czymś zgoła innym – symbolu mediacji. Kaduceusz, bo o tym będzie mowa, niejednokrotnie mylony…

Dzisiaj powrót kącika historycznego 🙂    W antycznym Rzymie instytucje polubownego rozstrzygania sporów były na tyle rozwiniętym tworem, iż niektóre łacińskie nazwy stanowią genezę współczesnych form nazewnictwa alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Arbitraż pochodzi od “arbitrare” – sądzić, wybierać, a idąc dalej “arbiter” – rozjemca. Mediacja, mediator “mediare” – być w…

   Podczas historycznej kwalifikacji alternatywnych metod rozwiązywania sporów w naszym kraju napotkać można na problem w rozróżnieniu instytucji prawnych, tak różnych od znanego nam dzisiaj katalogu mediacji, negocjacji i arbitrażu. W I RP spór można było zakończyć polubownie zarówno przy udziale arbitra, jak i poprzez ugodę zawartą przed mediatorem. Niestety…

   Dzisiaj kontynuacja kącika historycznego 🙂 Po omówionych już wyznaniach pewnie nie zostałoby mi odpuszczone, gdybym pominął to z największą obecnie liczbą wyznawców – a więc dzisiaj ADR-y we wczesnym chrześcijaństwie 🙂    Konflikty wśród chrześcijan rozwiązywane były poprzez arbitraż głównie do momentu kiedy chrześcijaństwo zostało formalnie uznane za religię Imperium…

   Dziś kontynuacja kącika historycznego 🙂 Jako, że mamy okres pielgrzymek chasydów do Leżajska, to dzisiaj będzie o alternatywnych sądownictwie – mediacji i arbitrażu w tradycji hebrajskiej – zachęcam do lektury 🙂    W przypadku Izraelitów najbardziej znanym przypadkiem sądownictwa polubownego były sądy Salomona, króla Izraela ok roku 960 p.n.e.…