Kategoria:Dział historyczny

Mediacja staje się coraz popularniejsza, wielu osobom wydając się swego rodzaju nowinką, nie posiadającą swoich korzeni historycznych. W poprzednich postach niejednokrotnie pokazywałem dawne dzieje mediacji z różnych stron świata, jednakże dzisiaj chciałbym się skupić na czymś zgoła innym – symbolu mediacji. Kaduceusz, bo o tym będzie mowa, niejednokrotnie mylony jest…

Dzisiaj powrót kącika historycznego 🙂    W antycznym Rzymie instytucje polubownego rozstrzygania sporów były na tyle rozwiniętym tworem, iż niektóre łacińskie nazwy stanowią genezę współczesnych form nazewnictwa alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Arbitraż pochodzi od „arbitrare” – sądzić, wybierać, a idąc dalej „arbiter” – rozjemca. Mediacja, mediator „mediare” – być w…

   Dzisiaj kontynuacja kącika historycznego 🙂 Po omówionych już wyznaniach pewnie nie zostałoby mi odpuszczone, gdybym pominął to z największą obecnie liczbą wyznawców – a więc dzisiaj ADR-y we wczesnym chrześcijaństwie 🙂    Konflikty wśród chrześcijan rozwiązywane były poprzez arbitraż głównie do momentu kiedy chrześcijaństwo zostało formalnie uznane za religię Imperium…

   Dziś kontynuacja kącika historycznego 🙂 Jako, że mamy okres pielgrzymek chasydów do Leżajska, to dzisiaj będzie o alternatywnych sądownictwie w tradycji hebrajskiej – zachęcam do lektury 🙂    W przypadku Izraelitów najbardziej znanym przypadkiem sądownictwa polubownego były sądy Salomona, króla Izraela ok roku 960 p.n.e. Budzić to może naturalnie…

   Czasy kolonialne i nie tylko     Stany Zjednoczone Ameryki są krajem, który należy wskazać jako przykład wzorowej implementacji zasad ADR, polegających na wprowadzeniu arbitrażu, mediacji i negocjacji do codziennego użytku w ramach rozwiązywania sporów na szeroką skalę.  Na terenie położonych w Ameryce Północnej kolonii stosowano już alternatywne metody…

Dzisiaj mniej lub bardziej oficjalnie otwieram kącik historii ADR. Mediacja jest fascynującą dziedziną, ale istnieje przecież nie od dziś. Zapraszam dzisiaj moich drogich Czytelników do podróży na daleki wschód – do Chin.     Za czasów panowania dynastii Ming i Quing spory były rozstrzygane na ogół przez krewnych, oraz przywódców…