EGZAMIN ZAWODOWY 2021: Repetytoriom z prawa cywilnego i rodzinnego przed egzaminami zawodowymi radcowskimi i adwokackimi

Szanowni Państwo Aplikanci,
mam przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą edycję zajęć z prawa cywilnego materialnego i procesowego, które przygotują Państwa w najlepszy możliwy sposób do tej części egzaminu zawodowego, który czeka n Państwa już w marcu.
Zapraszam uprzejmie do zapoznania się z programem i ofertą szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zmiany prawa materialnego i procesowego, w toku aplikacji, tj. od 2018r. do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian procedury cywilnej w roku 2019 i ich wpływ na postępowanie I – instancyjne i apelacyjne – 10 godzin;
II. Prawo rzeczowe – 6 godzin
1/ zagadnienia z prawa rzeczowego, które pojawiały się w dotychczasowych zadaniach egzaminacyjnych;
2/ istotne zagadnienia związane ze zniesieniem współwłasności rzeczy;
3/ zagadnienie nabycia własności rzeczy w drodze przeniesienia własności rzeczy (w tym w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), zasiedzenia, od nieuprawnionego;
4/ służebności;
5/ posiadanie i związane z nim roszczenia.
III. Prawo spadkowe – 2 godziny
1/ zagadnienia z prawa spadkowego, które pojawiały się w dotychczasowych zadaniach egzaminacyjnych;
2/ testamenty, pod kątem zagadnień najczęściej występujących w postępowaniach nieprocesowych;
3/ zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego oraz mieszane;
4/ zachowek;
5/ dział spadku.
IV. Prawo zobowiązań – 10 godzin
1/ zagadnienia z prawa zobowiązań, które pojawiały się w dotychczasowych zadaniach egzaminacyjnych;
2/ bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie- podobieństwa i różnice;
3/ czyny niedozwolone, w tym w kontekście dowodowym i procesowym;
4/ skarga paulińska;
5/ odsetki – rodzaje, sposoby ich wyliczenia oraz wpływ na wartość przedmiotu sporu i zaskarżenia;
6/ umowy cywilnoprawne – wybrane zagadnienia związane z formułowaniem umów, elementów koniecznych, fakultatywnych i ewentualnych.
V. Procedura cywilna – 12 godzin
1/ błędy w postępowaniu I – instancyjnym, w tym w postępowaniu dowodowym, rzutujące na zarzuty apelacyjne;
2/ zasady prawidłowego formułowania zakresu zaskarżenia i wniosków apelacji;
3/ zasady prawidłowego formułowania zarzutów procesowych
4/ zasady prawidłowego formułowania zarzutów materialnoprawnych;
5/ elementy postępowania nieprocesowego w kontekście apelacji.
6/ zagadnienie kosztów sądowych i postępowania oraz prawidłowość ich obliczania.
VI. Prawo rodzinne – 2 godziny
1/ zagadnienia spraw rozwodowych;
2/ podział majątku wspólnego.
VII. Omówienie przykładowych z zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych, sprawdzenie apelacji przygotowanych przez uczestników repetytorium 10 godzin.

METODOLOGIA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zagadnienia wskazane w programie na bieżąco są dopasowywane do potrzeb grupy. Zajęcia prowadzone są metodą seminaryjno – konwersatoryjną, przy możliwie częstym angażowaniu uczestników zajęć do czynnego w nich udziału. Zajęcia są zaprojektowane w oparciu o przykłady z praktyki zawodowej prowadzącej, kazusy oraz dotychczasowe zadania egzaminacyjne.

MATERIAŁY:

Każdy z uczestników otrzyma cyfrowy zestaw 50 kazusów z każdej w/w dziedziny plus osiem opracowań autorskich dotychczasowych zadań egzaminacyjnych.

O WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzi sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w st. spocz. Dorota Gierczak.
Doświadczenie zawodowe:
1/ Sąd Rejonowy- wydział nieprocesowy
2/Sąd Okręgowy I i II instancja;
3/ Sąd Apelacyjny
4/ wykładowca:
– Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy wykłady i ćwiczenia dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego od około 15 lat, po około 120 godzin rocznie; nadto repetytoria przez egzaminem zawodowym;
– Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu – wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego dla aplikantów radcowskich od 3 lat – 27 godzin;
– KSSiP – wykłady i ćwiczenia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich- około 10 lat;
– Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy – ćwiczenia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa cywilnego materialnego – 3 lata;
– OIRP w Bydgoszczy, OIRP w Toruniu, OIRP w Koszalinie – wykłady i warsztaty dla radców prawnych z zakresu prawa cywilnego materialnego;
5/ egzaminator w toku egzaminu zawodowego radcowskiego w OIRP w Toruniu – 2 lata;
6/ przygotowanie dla Krajowej Izby Radców Prawnych wykładu online w przedmiocie zniesienia współwłasności rzeczy.

TERMINY ZAJĘĆ:

Termin do uzgodnienia w przypadku zebrania się grupy na przełomie kwietnia i maja


Cena zajęć wraz z materiałami: 1549 zł brutto
Grupy: 8-20 osób
Zajęcia będą prowadzone przez komunikator Skype.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: znajdującego się pod powyższymi linkami kierującymi do poszczególnych edycji szkolenia
(lub)
Można przesłać zgłoszenie na adres e-mail: mediacje.gierczak@wp.p
(lub)
Można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 691 499 250.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

REGULAMIN:

1. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa w ciągu 14 dni, od daty zakupu biletu na szkolenie – poza sytuacją, gdy szkolenie już się rozpoczęło. Dotyczy to również szkoleń online, gdzie za moment rozpoczęcia szkolenia uznajemy moment przekazania materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej wskazaną przez klienta metodą.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% ceny szkolenia.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
5. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.

 

Może także Ci się spodobać post:

Jeden komentarz

  • Mateusz Gierczak
    admin
    28 lutego, 2021 at 12:29 pm

    Niedługo będziemy ogłaszać krótkie szkolenie powtórkowe – bądźcie czujni! 🙂

Kategorie

Archiwa