PorozmawiajMY – Podręcznik o mediacji [z komentarzem i wzorami ugód i pism] II wydanie

(4 opinie klienta)

105,00  VAT

Nasz podręcznik to bodajże najobszerniejsza publikacja o mediacji w naszym kraju, a przy okazji pierwszy podręcznik z komentarzem do przepisów o mediacji. Autorzy – pani sędzia sądu apelacyjnego w stanie spoczynku i pan mediator przelali swoje doświadczenie zawodowe (łącznie drobne 44 lata tegoż) na 387 stronach A4 praktycznego podręcznika o mediacji. Nie spotkacie tutaj Państwo suchej teorii, czy banalnych przykładów – opisane techniki, metody i przykłady pochodzą przede wszystkim z bogatego doświadczenia zawodowego i życiowego obojga autorów, które w przystępny sposób przedstawili i opisali na potrzeby książki i oczywiście Państwa, naszych szanownych czytelników.

Opis

O autorach

Dorota Gierczak – mgr prawa, cywilista, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku. Wieloletni stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od niemal 20 lat szkoląca aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz, od kilku lat, aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu z zakresu prawa cywilnego materialnego. Prowadziła wykłady i zajęcia dla sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, a także prawników z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, Agencji Nieruchomości Rolnych, Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Mateusz Gierczak – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji, senior i trener Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań.

Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy (m.in. dla aplikantów, radców prawnych, oraz w ramach szkoleń zewnętrznych m.in. dla pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy).

Prowadził zajęcia m.in. dla Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Sądu Rejonowego w Płońsku, Kärcher Center Kraków, X-KOM, PZL Świdnik, Rossmann, w Częstochowie, a także współpracował z Akademią Rozwoju Umiejętności we Wrocławiu. Szkolił zarówno prawników, jak i nieprawników, działy prawne, działy sprzedażowe, contact i call center u najróżniejszych klientów, a także kadry menadżerskie, pedagogiczne i urzędników

Wykładał na studiach podyplomowych Negocjacje i Mediacje w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Prowadzi szkolenia z mediacji, negocjacji, umów, reklamacji, podstaw prawa dla przedsiębiorców, prawa przewozowego, Incoterms, savoir vivre’u i netykiety w aspekcie biznesowym (również w aspekcie międzynarodowym), komunikacji i pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów w zespołach i konfliktów pracowniczych i szeregu innych umiejętności miękkich. Od kwietnia 2021 r. posiada również uprawnienia doradcy obywatelskiego, więc w niedalekiej perspektywie planuję również skonstruować szkolenia z umiejętności społecznych.

Każde szkolenie łączy w sobie formę warsztatową, przykłady z doświadczenia zawodowego prowadzącego, a także, w razie potrzeby, wiedzę prawniczą prowadzącego.

Od 2013 roku zawodowy mediator i negocjator. Założyciel Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Mediator stały na listach sądów okręgowych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Bydgoszczy, Toruniu oraz Gdańsku. Prowadzi bloga – www.mediatorpowszechny.pl, gdzie propaguje wiedzę o mediacjach i związanymi z nią wydarzeniami.

Doświadczenie zdobywa zarówno jako mediator sądowy, jak i prywatny – zarówno w aspekcie stricte działalności kancelaryjnej, jak również w ramach zleceń jako mediator pracowniczy i whistleblower (sygnalista) dla organizacji i jednej z największych spółek produkcyjnych w regionie.

W 2019 roku miał przyjemność prowadzić zajęcia „Mediation as a form of everyday diplomacy” na międzynarodowym wydarzeniu Law School ELSA Gdańsk.

Książka wydana nakładem własnym

Rok publikacji: 2023

Wydanie: 2

Liczba stron: 387

Rodzaj: Podręcznik o mediacji

Kategoria: e-book

Format: A4,

Wersja publikacji: pdf, mobi i epub

Cena: 105 zł (VAT 5%)

Spis treści:

Część I – Przedmowa 12

Wstęp do tematu alternatywnych metod rozwiązywania sporów     13

 1. Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice. 13
 2. Pierwsze ślady ADR-ów 15
 3. Alternatywne sądownictwo w tradycji hebrajskiej 16
 4. Alternatywne Sądownictwo w tradycji hebrajskiej 17
 5. Początki mediacji i arbitrażu we wczesnym chrześcijaństwie         18
 6. Wczesne kadry dyplomatyczne 19
 7. Arbitraż w tradycji muzułmańskiej 20
 8. Średniowieczne praktyki alternatywnych metod rozwiązywania sporów 22
 9. Idea mediacji w Państwie Środka 23
 10. Mediacja w historii Polski 24
 11. Podsumowanie 27

Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów            27

 1. Podstawowe korzyści ze stosowania ADR-ów 28
 2. Oszczędność czasu 28
 3. Oszczędność nerwów 29
 4. Oszczędność oszczędności 29
 5. Urealnienie roszczeń 31
 6. Wady stosowania ADR-ów 31

III.      Postawy w konflikcie 32

 1. Postawa „czarne/białe” 33
 2. Postawa reakcyjna 33
 3. Postawa altruisty 34
 4. Postawa egoisty 34
 5. Postawa unikająca 35
 6. Postawa artystyczna 35
 7. Postawa agresywna/ekspresyjna 35
 8. Postawa win-win 36
 9. Postawa obrony ego/własnego wizerunku 36
 10. Postawa ekspresji wartości 37
 11. Postawa poznawcza 38
 12. Postawa ofiary 38
 13. Postawa bogacza 39
 14. Etapy konfliktu 39
 15. Pierwsze symptomy konfliktu 40
 16. Antagonizacja 40
 17. Monetyzowanie sporu 40
 18. Izolacja 40
 19. Destrukcja 41
 20. Marazm i apatia 41
 21. Kontynuacja, albo zakończenie sporu 41
 22. Rodzaje konfliktów ze względu na źródła 42
 23. Wartości 42
 24. Komunikacji 43
 25. Strukturalny 43
 26. Rzeczowy 44
 27. Danych 44
 28. Relacji 45
 29. Medialne 45
 30. Źródła uprzedzeń w konflikcie 46
 31. Wychowanie i kultura 47
 32. Historia 47
 33. Przekazy medialne 48
 34. Negatywne doświadczenia 48
 35. Teoria kozła ofiarnego, zwana teorią przeniesionej agresji 49

Podstawy negocjacji   50

 1. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne 50
 2. Metodologiczny podział metod prowadzenia negocjacji 51
 3. Negocjacje rozjemcze i transakcyjne 52
 4. Negocjacje dystrybucyjne i kooperacyjne 52
 5. Negocjacje dwustronne i wielostronne 53

III.      11 najważniejszych umiejętności negocjatorów (też mediatorów)  54

 1. Kultura osobista i jeszcze raz kultura osobista 54
 2. BATNA i WATNA 54
 3. Aktywne słuchanie 57
 4. Umiejętność ważne jest w trakcie rozmowy 59
 5. Analiza SWOT 65
 6. Szukanie ustępstw 67
 7. Pierwszeństwo składania propozycji 68
 8. Wachlarz propozycji 68
 9. Konsekwencje przyjęcia propozycji 68
 10. Alternatywy 69
 11. Przyjmowanie odmowy 69
 12. Najczęstsze kłamstwa i zagrywki podczas negocjacji i mediacji 69
 13. Wartości brzegowe – 69
 14. „Zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe” 70
 15. Ustępstwa w ostatniej chwili 70
 16. Kiedy zasada wzajemnych ustępstw nie działa 71
 17. O wentylacji słów kilka 71
 18. Netykieta 72

Mediacje         75

 1. Wstęp do praktyki mediatora 75
 2. Teoria i podstawy szkoleń mediacyjnych w Polsce 75
 3. Metodologia pracy mediatora 78
 4. 9 ról mediatora 79
 5. Spotkanie informacyjne 83
 6. Sala mediacyjna 84
 7. Zainicjowanie postępowania mediacyjnego 85
 8. Monolog mediatora 86
 9. Uzgodnienia proceduralne 90
 10. Przebieg mediacji 91
 11. Kontrolowanie przebiegu sporu 91
 12. Rozszerzanie zakresu sporu 91
 13. Zawężenie zakresu sporu 92
 14. Doprecyzowanie materii spornych 92
 15. Fragmentacja sporu 92

III.      Trudny rozmówca to człowiek jak każdy inny – czyli kilka słów o trudnych klientach     93

 1. Metoda „zdartej płyty” 93
 2. Metoda „tu i teraz” 94
 3. Szukaj rozwiązań, a nie winnych 94
 4. Metoda „emocja to okazja” 95
 5. Metoda „jestem słoniem” 95
 6. Spotkania indywidualne 96
 7. Autoanaliza mediatora „jak ja bym się czuł?” 97
 8. Nazywanie rzeczy po imieniu i 97
 9. Odpowiadanie pytaniem na pytanie 97
 10. Konstruowanie ugód. 98
 11. Charakterystyka ugody zawartej przed mediatorem 98
 12. Podstawowe elementy protokołów i ugód: 100
 13. O komunikacji w mediacji dodatkowych słów kilka 102
 14. Zadawania pytań 102
 15. Jak zadawać pytania? 103
 16. 7 złotych pytań mediacji 104
 17. Rodzaje pytań 104
 18. Używania neutralnego języka 108
 19. Logika 108
 20. Empatia 108
 21. Kiedy nie prowadzimy mediacji? 109

Problematyka mediacji międzynarodowych 109

 1. Kiedy spotykamy się z mediacjami międzynarodowymi 109
 2. Najczęściej spotykane problemy podczas mediacji międzynarodowych 110

Część II – Przedmowa 12

Istota mediacji      120

ROZDZIAŁ I 120

Definicja pojęcia mediacji w ujęciu cywilnoprawnym         120

 1. Pojęcie mediacji. 120
 2. Elementy mediacji. 123

ROZDZIAŁ II           123

Dopuszczalność mediacji       123

ROZDZIAL III          130

Dobrowolność mediacji         130

ROZDZIAŁ IV          136

Rodzaje mediacji        136

 1. Podział mediacji 136
 2. Umowa o mediację 138
 3. Mediacja na wniosek o przeprowadzenie mediacji 140
 4. Mediacja sądowa 141
 5. Uwaga dodatkowa 142

Osoba mediatora        144

ROZDZIAŁ I 144

Pojęcie mediatora       144

ROZDZIAŁ II           148

Mediator, a stały mediator     148

Mediator – podmiot bezstronny         153

ROZDZIAŁ  I 153

Pojęcie bezstronności 153

ROZDZIAŁ II           156

Odmowa prowadzenia mediacji        156

ROZDZIAŁ III          157

Bezstronność mediatora, a prawidłowość prowadzenia mediacji     157

Mediator, a rozwiązanie sporu           160

ROZDZIAŁ I 161

Wskazanie przez mediatora sposobów rozwiązania sporu   161

Rozdział II     165

Wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych          165

Niejawność postępowania mediacyjnego i jej konsekwencje          166

ROZDZIAŁ I 167

Niejawność postępowania mediacyjnego      167

ROZDZIAŁ II           174

Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy       174

ROZDZIAŁ III          175

Konsekwencje niejawności mediacji 175

ROZDZIAŁ IV          178

Skutki niezachowania niejawności mediacji 178

 1. Przepisy wspólne 178
 2. Przepisy odnoszące się do poszczególnych podmiotów 180

ROZDZIAŁ V           182

Art. 1834 §3 k.p.c.      182

Koszty mediacji          183

ROZDZIAŁ I 183

Prawo mediatora do wynagrodzenia 183

ROZDZIAŁ II           187

Podmioty ponoszące koszty postępowania mediacyjnego    187

ROZDZIAŁ III          196

Koszty mediacji, a koszty procesu    196

ROZDZIAŁ IV          202

Stawki wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora podlegające zwrotowi   202

Wszczęcie mediacji i tego konsekwencje     209

ROZDZIAŁ I 210

Moment wszczęcia mediacji  210

ROZDZIAŁ II           219

Brak wszczęcia mediacji, mimo doręczenia mediatorowi wniosku o jej przeprowadzenie            219

ROZDZIAŁ III          226

Wszczęcie postępowania sądowego o roszczenie objęte wnioskiem o przeprowadzenie mediacji            226

Treść wniosku o przeprowadzenie mediacji  230

Sądowe skierowanie stron do mediacji         232

ROZDZIAŁ I 233

Postanowienie sądu o skierowaniu stron do mediacji           233

ROZDZIAŁ II           244

Brak zgody strony na mediację sądową        244

ROZDZIAŁ III          248

Mediacja, a postępowanie nakazowe i upominawcze           248

ROZDZIAŁ IV          248

Spotkanie informacyjne         248

ROZDZIAŁ V           250

Ocena zasadności skierowania stron do mediacji     250

ROZDZIAŁ VI          252

Obciążenie kosztami strony nie stawiającej się na spotkanie informacyjne bez uzasadnienia       252

Mediator wyznaczony przez sąd i niektóre jego uprawnienia          254

ROZDZIAŁ I 254

Wyznaczenie mediatora przez sąd    254

ROZDZIAŁ II           256

Prawo mediatora do zapoznania się z aktami sprawy           256

ROZDZIAŁ III          259

Przekazanie mediatorowi danych kontaktowych stron i ich pełnomocników         259

Czas mediacji 261

ROZDZIAŁ I 261

Czas trwania mediacji sądowej i wniosek o jego przedłużenie        261

ROZDZIAŁ II           264

Termin rozprawy po skierowaniu stron do mediacji 264

Posiedzenie mediacyjne         266

ROZDZIAŁ I 267

Wyznaczenie terminu i miejsca posiedzenia mediacyjnego 267

ROZDZIAŁ II           268

Prowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego sensu stricto            268

ROZDZIAŁ III          269

Pełnomocnik strony w postępowaniu mediacyjnym 269

Protokół z mediacji i ugoda zawarta przed mediatorem       272

ROZDZIAŁ I 273

Protokół z mediacji     273

ROZDZIAŁ II           274

Ugoda zawarta przed mediatorem     274

ROZDZIAŁ III          275

Podpisy pod treścią ugody     275

ROZDZIAŁ IV          277

Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej w toku mediacji sądowej           277

ROZDZIAŁ V           278

Odpisy protokołu mediacji     278

Złożenie w sądzie protokołu z przebiegu mediacji   279

ROZDZIAŁ I 279

Wniosek o zatwierdzenie ugody w przypadku jej zawarcia w toku mediacji umownej      279

ROZDZIAŁ II           281

Złożenie w sądzie protokołu z przebiegu mediacji   281

ROZDZIAŁ III          282

Właściwość sądu w postępowaniu o zatwierdzenie ugody zawartej w toku mediacji umownej    282

Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia ugody 284

ROZDZIAŁ I 285

Postępowanie o zatwierdzenie ugody i jego niezwłoczność 285

ROZDZIAŁ II           288

Sposoby zatwierdzania ugody           288

ROZDZIAŁ III          290

Odmowa zatwierdzenia ugody          290

Moc prawna zatwierdzonej ugody    294

ROZDZIAŁ I 294

Moc prawna ugody zatwierdzonej przez sąd 294

ROZDZIAŁ II           296

Ugoda zawarta przed mediatorem, a szczególna forma czynności prawnej            296

 

Część III Akty prawne           304

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1575) wyciąg 304
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016r., poz. 921) 311
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1141) 312
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE L z dnia 24 maja 2008 r.) 313
 5. Kodeksy etyki mediatora 324
 6. Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów 326

Część IV.        330

Wzory pism    330

 1. Umowa o przeprowadzenie mediacji 330
 2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji 331
 3. Wniosek o przedłużenie terminu mediacji 331
 4. Wniosek o zniesienie terminu rozprawy 332
 5. Wniosek o zniesienie terminu rozprawy wraz z wnioskiem o przedłużenie mediacji 333
 6. Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w toku mediacji umownej 334

Część V          335

Wzory ugód   335

 1. Protokół z mediacji, do którego ugoda będzie załącznikiem 335
 2. Ugoda alimentacyjna zmieniająca dotychczasowe alimenty 336
 3. Ugoda w sprawie o zniesienie współwłasności rzeczy 338
 4. Ugoda rozwodowa 340
 5. Ugoda alimentacyjna 343
 6. Ugoda w sprawie o zapłatę przy jednorazowej spłacie długu 345
 7. Ugoda w sprawie o zapłatę z płatnością ratalną 348

Bibliografia:    350

Bibliografia cyfrowa: 352

4 opinie dla PorozmawiajMY – Podręcznik o mediacji [z komentarzem i wzorami ugód i pism] II wydanie

 1. Adriana

  Gratuluję, gratuluję. Wielki hołd dla autorów i ich dzieła..Tak , tak…dzieła. Szacunek dla ogromu włożonej pracy . Książka to ABC mediacji. Z wyjaśnieniem najdrobniejszych kwestii które mogą zaważyć na powodzeniu umowy mediacyjnej. Po odbytych szkoleniach w różnych ośrodkach, ta książka to ugruntowanie zdobytej wiedzy. Napisana językiem prawniczym a jednocześnie zrozumiała dla osób nie mających wykształcenia prawniczego. Tak jak sędzia ma zawsze przy sobie kodeksy, tak mediator powinien mieć to wydanie książki pod ręką. Po każdym otwarciu znajdzie coś nowego, ważnego. Czytając niektóre strony, mam wrażenie że jestem na wykładzie Mateusza I Pani Doroty. Pamiętam strony zeszytu gdzie zapisywałam ważne notatki, pamiętam zagadki itd.
  Polecam gorąco książkę mediatorom, studentom na kierunku mediacji. Wiedzy nigdy nie jest za dużo.

 2. Michał

  Bardzo dobra pozycja. Sposób przekazywania wiedzy bardzo przystępny i przyjemny. Czyta się lekko pomimo specjalistycznego tematu. Dla wszystkich osób zainteresowanych mediacją – must have.

 3. radca prawny Małgorzata Wełniak

  Rewelacyjna pozycja zarówno dla mediatorów, prawników i laików. Mediacja pokazana w świetle konkretnych kazusów z życia wokandy z podanymi rozwiązaniami. Praktyczny komentarz bez zbędnej ideologii. Brawa dla autorów. Polecam szczególnie dlatego, że autorzy omawiając daną kwestię przytaczają obok przepisy co oszczędza czas i podnosi czytelność wniosków. Wzory praktyczne są nieocenionym wsparciem w codziennej pracy.

 4. Agata Frohlke (zweryfikowany)

  Podręcznik godny polecenia. Jest to obszerny zbiór wszelkich informacji dotyczących mediacji. Znajdują się w nim wzory ugód i pism. Podręcznik jest bardzo pomocny przy pojawieniu się jakichkolwiek wątpliwości związanych z tematyką mediacji. Znajdzie się w nim odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Opisany w sposób zrozumiały, czytelny oraz bardzo przystępny również dla osób, które z zawodu nie są prawnikami. Polecam tą pozycję każdemu kto rozpoczyna swoją przygodę z prowadzeniem mediacji, ale też tym, którzy mediację już prowadzą, a chcą swoją wiedzę pogłębić. Dodatkowo polecam serdecznie szkolenia oferowane i prowadzone przez: „Mediator Powszechny”. Szkolenia prowadzone są w sposób profesjonalny i bardzo ciekawy, a poruszane kwestie dotyczą wielu przykładów z bogatej praktyki zawodowej osób szkolących. Podręcznik „PorozmawiajMy” jest ich cudownym uzupełnieniem.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *