Warsztaty ze zmian kpc

Cele szkolenia:


W toku niniejszego szkolenia zostaną omówione najważniejsze zagadnienia wprowadzone ostatnimi nowelizacjami Kodeksu Postępowania Cywilnego, w tym obowiązującą od 7 listopada 2019 roku.


Przedmiotem będą zagadnienia odnoszące się do: przygotowania sprawy do rozpoznania, postępowania dowodowego, orzeczeń i postępowania odwoławcze, postępowania w sprawach gospodarczych, innych postępowań odrębnych, postępowania zabezpieczającego i klauzulowego oraz kosztów sądowych.

Niniejsze szkolenie jest przeznaczone m.in. dla:

– radców prawnych;

– adwokatów;

– aplikantów ww. zawodów;

– mediatorów;


Program szkolenia:

I. Przygotowanie sprawy do rozpoznania

 • Pozew, odpowiedź na pozew, pisma przygotowawcze;
 • Posiedzenie przygotowawcze;
 • Terminy zgłaszania wniosków dowodowych;
 • Plan rozprawy, jego ewentualne modyfikacje;
 • Rozprawa;
 • Wyrok zaoczny.

II. Postępowanie dowodowe

 • Czynności stron w postępowaniu dowodowym;
 • Czynności sądu w postępowaniu dowodowym;
 • Wnioski dowodowe – wymogi;
 • Podstawy odmowy przeprowadzenia dowodu;
 • Postanowienia dowodowe;
 • Zeznania świadków;
 • Opinia biegłego.

III. Orzeczenia i postępowania odwoławcze

 • Zażalenia, postępowanie zażaleniowe, a w tym m.in. zaskarżalność i zażalenia poziome;
 • 2. skarga na orzeczenie referendarza;
 • 3. wyroki, wymogi, co do treści uzasadnienia wyroku;
 • 4. Wnioski o doręczenie uzasadnienia;
 • 5. Apelacja, postępowanie odwoławcze, a w tym m.in. treść apelacji, rozpoznawanie apelacji, wstrzymanie wykonania wyroku sądu II instancji.

IV. Postępowanie w sprawach gospodarczych,

 • Sprawy gospodarcze, możliwość zmiany trybu postępowania;
 • Odrębności postępowania gospodarczego – w tym postępowania dowodowego;

B. Inne postępowania odrębne

 • Postępowanie uproszczone;
 • Postępowanie upominawcze;
 • Postępowanie nakazowe;
 • Postępowanie elektroniczne;

C. Postępowanie zabezpieczające i klauzulowe.

D. Koszty sądowe.

Cena szkolenia:

650 zł brutto, zgłoszenia należy składać najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Cena szkolenia obejmuje również catering kawowo-ciasteczkowy podczas przerw.

Prowadzący:

Dorota Gierczak – mgr prawa, cywilista, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wieloletni stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wieloletni wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy szkolący aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prowadząca wykłady dla: sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów. Prowadziła wykłady i zajęcia dla prawników zatrudnionych m.in. w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Agencji Nieruchomości Rolnych, Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia.
Prowadziła zajęcia ze zmian k.p.c. dla OIRP w Toruniu oraz prowadzi je dla OIRP w Bydgoszczy.


Rezygnacja ze szkolenia i odwołanie szkolenia:


1. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa w ciągu 14 dni, od daty zakupu biletu na szkolenie – poza sytuacją, gdy szkolenie już się rozpoczęło.

2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana. W pozostałych przypadkach osoba zgłoszona na szkolenie może uzyskać zwrot zaliczki, jeżeli znajdzie osobę na swoje miejsce podczas edycji szkolenia, na które został zakupiony bilet.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia się mniej niż 6 osób.

4. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.

Aktualne szkolenia znajdziecie Państwo pod poniższym adresem:

——————————————————————————————————————–

Jesteś w konflikcie? Poszukujesz pomocy ze swoim sporem? Skontaktuj się z mediatorem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 17 (691 499 250), tudzież całodobowo do kontaktu mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl).

Może także Ci się spodobać post:

Skomentuj

O mnie

Mateusz Gierczak

Mateusz Gierczak

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji, senior i trener Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. Prowadził szkolenia m.in. przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (m.in. dla pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Sądu Rejonowego w Płońsku, Kärcher Center Kraków, X-KOM w Częstochowie, a także współpracował z Akademią Rozwoju Umiejętności we Wrocławiu. Prowadzący na studiach podyplomowych Negocjacje i Mediacje w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, wykładowca na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Od 2013 roku zawodowy mediator i negocjator. Założyciel Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Od 2018 roku wiceprezes Stowarzyszenia „Okręgowa Izba Mediatorów” z siedzibą w Bydgoszczy. Mediator stały na listach sądów okręgowych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Bydgoszczy, Toruniu oraz Gdańsku. Prowadzi bloga – www.mediatorpowszechny.pl, gdzie propaguje wiedzę o mediacjach i związanymi z nią wydarzeniami. W 2019 roku miał przyjemność prowadzić zajęcia „Mediation as a form of everyday diplomacy” na międzynarodowym wydarzeniu Law School ELSA Gdańsk.

Kategorie

Archiwa