Tagi dla:nieudana mediacja

Odkrywanie wartości nieudanych mediacji W świecie rozwiązywania sporów mediacja zyskała swoje miejsce jako preferowana metoda dla stron poszukujących polubownych rozwiązań. Nacisk na współpracę, otwartą komunikację i dobrowolny udział często prowadzi do pomyślnych rozwiązań, które pozwalają uniknąć straconego czasu, zbędnych kosztów i kontradyktoryjnego charakteru sporów. Jednak nie wszystkie mediacje kończą się…