Tagi dla:Gierczak Mediacja

Nasz podręcznik mediacji to bodajże najobszerniejsza publikacja o mediacji w naszym kraju, a przy okazji pierwszy podręcznik o mediacji z komentarzem do przepisów jej dotyczących. Autorzy – pani sędzia sądu apelacyjnego w stanie spoczynku i pan mediator przelali swoje doświadczenie zawodowe (łącznie drobne 44 lata tegoż) na 387 stronach A4…