II Poznański Salon Mediacji

Moi Drodzy, zgodnie z obietnicą mam dla Was fajną informację – 18 października br. odbędzie się II Salon Mediacji w Poznaniu 🙂

Salon o mediacji gospodarczej, więc najbliższej mojemu sercu. Będą tam przedstawione 4 zupełnie różne perspektywy na problematykę mediacji gospodarczych – 4 gości – sędzia, adwokat, przedsiębiorca i mediator. Kilka godzin prelekcji, dyskusji i ciastek. Ciastka muszą być.

Już teraz Was serdecznie zapraszam, gdybyście nie chcieli doczytać posta do końca 😉

Dodam tylko, że konferencja jest bezpłatna, ale prosimy jednak o zapisywanie się mailowo na adres e-mail podany w dolnym rogu plakatu – na którym są też wszystkie szczegóły.

Pozdrawiam serdecznie!

A poniżej pozwolę sobie przybliżyć Wam sylwetki naszych drogich prelegentów:

Bartłomiej Przymusiński – Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,  sędzia gospodarczy z 12-letnim stażem orzeczniczym, rzecznik prasowy i członek zarządu SSP „Iustitia”

Ewa Habryn-Chojnacka – doktor nauk prawnych, adwokat, mediator. Od 2013 r. pełni funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.  W ramach praktyki adwokackiej zajmuje się doradztwem i obsługą prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, państwowych osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego.

Wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego dla aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od 2000 roku prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników samorządowych. Członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mediator zrzeszony w ramach Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, członek Rady Reprezentacji Środowisk Współpracujących na rzecz Centrum Arbitrażu i Mediacji. Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Autorka licznych opracowań i publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, współautorka modułu do programu Lex – „Lex Windykacje” oraz „Lex Banki”.

 

Wojciech Kruk – ceniony działacz społeczno-gospodarczy, od 1996 roku prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Założyciel i Prezes Wielkopolskiego Sejmiku Gospodarczego skupiającego znaczącą większość organizacji z terenu Wielkopolski, który na terenie Wielkopolski prowadzi WIPH. Twórca idei budowy alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów gospodarczych w drodze mediacji i arbitrażu. Na kanwie tych doświadczeń Ministerstwo Gospodarki przygotowało pilotażowy program Wojewódzkich Centrów Mediacji i Arbitrażu, którego wdrażanie rozpoczyna WIPH. Założeniem tego opracowania jest ścisła współpraca organizacji gospodarczych, izb radców prawnych i adwokackich a także wydziału prawa uniwersytetu w celu stworzenia wiarygodnego, certyfikowanego, łatwo dostępnego dla przedsiębiorców ośrodka rozstrzygania sporów gospodarczych. Realizacja tej idei stała się możliwa na kanwie doświadczeń i współpracy tych środowisk w stworzonym przez Wojciecha Kruka Sądzie Arbitrażowym Wielkopolskich Izb i Organizacji Gospodarczych działającym przy Izbie. Aktywny członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Pomysłodawca Forum Gospodarczego Metropolii Poznańskiej, corocznej konferencji płaszczyzny dyskusji środowisk naukowych, samorządowych i gospodarczych o szansach rozwoju. Imprezy przekształconej w poznańskie Dni Przedsiębiorczości, gdzie Forum stało się ich częścią. Członek i założyciel Polskiej Rady Biznesu, w latach 2004-2006 wiceprzewodniczący. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, w latach 2005-2009 Przewodniczący Rady KIG. Przewodniczący Rady Pracodawców RP- Wielkopolska. Senator II, III, IV kadencji Senatu RP. Kontynuator tradycji rodzinnej firmy jubilerskiej W. KRUK założonej w 1840 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska – radca prawny, mediator gospodarczy, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach gospodarczych i cywilnych (w tym w sprawach korporacyjnych i z zakresu prawa pracy) także z elementem dot. kultury prowadzenia działalności w niemieckim obszarze językowym. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w D. Dobkowski sp. kom., kancelarii stowarzyszonej z KPMG (odpowiedzialna za tzw. German Desk). Kwalifikacje mediatora uzyskane w polskich i niemieckich instytucjach szkoleniowych: UW WPiA w Warszawie, Zentrale fur Mediation w Kolonii, mediatorka w Berlińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK Berlin) i ICC ADR Paris. Obecnie Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan.”[1]

 

Jesteś w konflikcie? Poszukujesz pomocy ze swoim sporem? Skontaktuj się z mediatorem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 17 (691 499 250), tudzież całodobowo do kontaktu mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl).

[1] http://www.poznan.so.gov.pl/strony/1/pl/378.php