Posts Written Byadmin

Można przyrównać ogrom ludzkich interakcji i relacji do wielkiego gobelinu przedstawiającego mapę. Wyobraźmy sobie wspólnie, że możemy na niej znaleźć różnych ludzi w różnych miejscach, gdzie sama ta mapa jest dużo bardziej skomplikowanej niż geografia naszej planety. Komunikacja jest i zawsze była swoistą nicią, która nas łączy z innymi ludźmi,…

Sprawiedliwość naprawcza to społeczne narzędzie służące do rozwiązywania problemów przestępczości i konfliktów, które kładzie nacisk na uzdrowienie, pojednanie i odpowiedzialność. W przeciwieństwie do tradycyjnego systemu sprawiedliwości w aspekcie prawa karnego, który to system koncentruje się przede wszystkim na karaniu i izolacji (często wbrew swoim podstawowym założeniom resocjalizacji, sprawiedliwość naprawcza ma…

W świecie, w którym często priorytetem jest szybkość, wydajność i indywidualizm, nie można przecenić znaczenia tego, czym jest empatia w komunikacji. Empatia to na potrzeby naszego artykułu, w olbrzymim uproszczeniu, umiejętność zrozumienia i podzielania uczuć drugiej osoby, stanowi podstawę prawdziwych relacji międzyludzkich. To także most, który nas łączy, pozwala nam…

Odkrywanie wartości nieudanych mediacji W świecie rozwiązywania sporów mediacja zyskała swoje miejsce jako preferowana metoda dla stron poszukujących polubownych rozwiązań. Nacisk na współpracę, otwartą komunikację i dobrowolny udział często prowadzi do pomyślnych rozwiązań, które pozwalają uniknąć straconego czasu, zbędnych kosztów i kontradyktoryjnego charakteru sporów. Jednak nie wszystkie mediacje kończą się…

Nieoceniona rola mediacji we współczesnym miejscu pracy W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym rola mediacji stała się kluczowym czynnikiem utrzymania harmonii i produktywności w miejscu pracy. Mediacja jako proces ułatwiający komunikację i rozwiązywanie konfliktów pomiędzy stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej, codziennie okazuje się niezbędnym narzędziem budowania pozytywnego środowiska pracy i…

Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2459)  z dniem 30 czerwca 2022 r. nastąpi zmiana zasad przedawnienia roszczeń (oczywiście wyłącznie majątkowych) w związku ze wszczęciem postępowania mediacyjnego. Z…

Nasz podręcznik to bodajże najobszerniejsza publikacja o mediacji w naszym kraju, a przy okazji pierwszy podręcznik z komentarzem do przepisów o mediacji. Autorzy – pani sędzia sądu apelacyjnego w stanie spoczynku i pan mediator przelali swoje doświadczenie zawodowe (łącznie drobne 44 lata tegoż) na 387 stronach A4 praktycznego podręcznika o…