Tagi dla:mediacja

W świecie, w którym często priorytetem jest szybkość, wydajność i indywidualizm, nie można przecenić znaczenia tego, czym jest empatia w komunikacji. Empatia to na potrzeby naszego artykułu, w olbrzymim uproszczeniu, umiejętność zrozumienia i podzielania uczuć drugiej osoby, stanowi podstawę prawdziwych relacji międzyludzkich. To także most, który nas łączy, pozwala nam…

Nieoceniona rola mediacji we współczesnym miejscu pracy W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym rola mediacji stała się kluczowym czynnikiem utrzymania harmonii i produktywności w miejscu pracy. Mediacja jako proces ułatwiający komunikację i rozwiązywanie konfliktów pomiędzy stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej, codziennie okazuje się niezbędnym narzędziem budowania pozytywnego środowiska pracy i…

Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2459)  z dniem 30 czerwca 2022 r. nastąpi zmiana zasad przedawnienia roszczeń (oczywiście wyłącznie majątkowych) w związku ze wszczęciem postępowania mediacyjnego. Z…

Dlaczego warto zostać mediatorem? Zawód mediatora to ciekawa ścieżka. Wciąż mało popularna i nieco niszowa, ale właśnie dzięki temu jeszcze bardziej atrakcyjna. Zawód mediatora jest zawodem pełnym wyzwań, ciężkim, ale niejednokrotnie bardzo opłacalnym. Polega na wspieraniu skonfliktowanych stron w stworzeniu satysfakcjonującego kompromisu. To tak bardzo w skrócie. Dlaczego może się…