Tagi dla:nowelizacja

Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2459)  z dniem 30 czerwca 2022 r. nastąpi zmiana zasad przedawnienia roszczeń (oczywiście wyłącznie majątkowych) w związku ze wszczęciem postępowania mediacyjnego. Z…