Succes fee w mediacji

Obiecałem Wam jakiś czas krótki wpis o jednej rzeczy, która mnie zbulwersowała – niedawno, na jednej z konferencji, jeden poznański mediator stwierdził, że przepisy regulujące nasze (mediatorów) wynagrodzenie w sprawach skierowanych przez sądy nie są wiążące. Precyzując, że możliwym jest, w ramach swobody zawierania umów, ustalenie ze stronami postępowania mediacyjnego wyższego wynagrodzenia[1]. Uważam to za oburzające, ponieważ jest to nie tylko wykorzystywanie nieświadomości stron, ale nazywając to po imieniu – oszustwo. Niejednokrotnie zdarzyło mi się, że strony, a nawet sami pełnomocnicy, nie znali przepisów o wynagrodzeniu mediatora. Niejednokrotnie zdarzyło mi się też, że strony błędnie obliczały moje wynagrodzenie (wielokrotnie je zawyżając), albo wręcz przelewały jego wielokrotność zapominając o widełkach.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny ostatnio wypowiedział się na temat wynagrodzeń adwokatów[2] i ich zawyżania, orzekając, że adwokat może się umówić ze stronami na tzw. succes fee, czyli dodatkowe wynagrodzenie, które jest wypłacane tylko w przypadku pomyślnego, dla klienta, rozstrzygnięcia sporu. Jednak należy zauważyć, że nie jesteśmy adwokatami, nie reprezentujemy żadnej ze stron, nie staramy się dla nikogo niczego wywalczyć – wykonujemy swoje obowiązki najczęściej na zlecenie sądu, a nasze wynagrodzenie w tym wypadku jest jasno i sztywno określone w odpowiednim rozporządzeniu.6881485010_39d562d97c_k

Podsumowując – uważam za naganne wykorzystywanie niewiedzy stron. Wygłaszanie takich twierdzeń, jakie miały miejsce, uważam za rażące naruszenie niepisanych zasad etyki zawodu mediatora. Naszym obowiązkiem jest udzielanie pomocy stronom w rozstrzygnięciu ich konfliktów, a nie, przepraszam za określenie, ich „dojenie”. Mediator może ustalić ze stronami dowolną stawkę jedynie w przypadku mediacji prywatnej, pozasądowej, w żadnej innej sytuacji.

[1] W razie gdyby ktoś nie wiedział jakie jest obecne wynagrodzenie mediatora w sprawach skierowanych przez sądy to zapraszam do lektury: http://www.mediatorpowszechny.pl/ile-kosztuje-mediacja-a-ile-bedzie-kosztowac-niedlugo/

[2] http://rynekprawniczy.pl/2016/05/10/sad-dyscyplinarny-o-adwokackim-wynagrodzeniu-success-fee/

 

Jesteś w konflikcie? Poszukujesz pomocy ze swoim sporem? Skontaktuj się z mediatorem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 17 (691 499 250), tudzież całodobowo do kontaktu mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl).