Succes fee w mediacji

Obiecałem Wam jakiś czas temu krótki wpis o jednej rzeczy, która mnie zbulwersowała – niedawno, na jednej z konferencji, jeden poznański mediator stwierdził, że przepisy regulujące nasze (mediatorów) wynagrodzenie w sprawach skierowanych przez sądy nie są wiążące i pozwalają na succes fee w mediacji.

Czym jest w ogóle to succes fee? To taka opłata za sukces, zwana także opłatą za wyniki, to porozumienie finansowe, w ramach którego osoba lub podmiot otrzymuje wynagrodzenie w oparciu o pomyślny wynik lub osiągnięcie określonego celu, zadania lub projektu. Opłata ta jest zazwyczaj uzależniona od z góry określonego wyniku, takiego jak zwycięstwo prawne, udana transakcja biznesowa lub osiągnięcie określonego celu. W wielu przypadkach opłata za sukces stanowi procent całkowitej wartości lub korzyści uzyskanej z udanego wydarzenia i jest wypłacana tylko w przypadku osiągnięcia pożądanego wyniku. Opłaty za sukces są powszechnie stosowane w różnych dziedzinach, w tym w prawie, finansach, konsultingu i sprzedaży, jako sposób na dostosowanie interesów usługodawcy do pożądanych wyników klienta lub zaangażowanej strony.

Precyzując przytoczony pogląd, uważa ów mediator, że możliwym jest, w ramach swobody zawierania umów, ustalenie ze stronami postępowania mediacyjnego wyższego wynagrodzenia[1] w sprawach zleconych przez sąd. Uważam to za oburzające, ponieważ jest to nie tylko wykorzystywanie nieświadomości stron, ale nazywając to po imieniu – oszustwo. Wynagrodzenie można swobodnie ustalać ze stronami mediacji tylko w przypadku mediacji prywatnych, tj. na zlecenie stron, bez postanowienia sądu w tym przedmiocie. Niejednokrotnie zdarzyło mi się, że strony, a nawet sami pełnomocnicy, czy sędziowie, nie znali przepisów o wynagrodzeniu mediatora. Niejednokrotnie zdarzyło mi się też, że strony błędnie obliczały moje wynagrodzenie (wielokrotnie je zawyżając) albo wręcz przelewały jego wielokrotność zapominając o widełkach, co powodowało konieczność zrobienia przelewu zwrotnego – nie ma mowy o zachowaniu takich kwot w przypadku szanującej się kancelarii mediacyjnej, a za taką uważam moją działalność.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny jakiś czas temu wypowiedział się na temat wynagrodzeń adwokatów[2] i ich zawyżania, orzekając, że adwokat może się umówić ze stronami na tzw. succes fee, czyli dodatkowe wynagrodzenie, które jest wypłacane tylko w przypadku pomyślnego, dla klienta, rozstrzygnięcia sporu. Jednak należy zauważyć, że nie jesteśmy adwokatami, nie reprezentujemy żadnej ze stron (a co najwyżej wspieramy obie na tych samych zasadach, ale to już kwestia metodologii prowadzenia mediacji), nie staramy się dla nikogo niczego wywalczyć – wykonujemy swoje obowiązki na zlecenie sądu, różnych instytucji, czy, mówiąc kolokwialnie, na zlecenie samych stron, a nasze wynagrodzenie w tym pierwszym wypadku jest jasno i sztywno określone w odpowiednim rozporządzeniu.

Podsumowując – uważam za naganne wykorzystywanie niewiedzy stron i wymaganie succes fee w mediacji. Wygłaszanie takich twierdzeń, jakie miały miejsce, uważam za rażące naruszenie niepisanych zasad etyki zawodu mediatora. Naszym obowiązkiem jest udzielanie pomocy stronom w rozstrzygnięciu ich konfliktów, a nie, przepraszam za określenie, ich “dojenie”. Mediator może ustalić ze stronami dowolną stawkę jedynie w przypadku mediacji prywatnej, pozasądowej, w żadnej innej sytuacji.

Jednocześnie pozwolę sobie przytoczyć w graficznej stanowisko SSO Piotra Marciniaka, koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, w sprawie succes fee w mediacji, które bardzo dobitnie potwierdza moje tezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] W razie gdyby ktoś nie wiedział jakie jest obecne wynagrodzenie mediatora w sprawach skierowanych przez sądy to zapraszam do lektury: http://www.mediatorpowszechny.pl/ile-kosztuje-mediacja-a-ile-bedzie-kosztowac-niedlugo/

[2] http://rynekprawniczy.pl/2016/05/10/sad-dyscyplinarny-o-adwokackim-wynagrodzeniu-success-fee/

 

 

 

 

 

 

Jesteś w konflikcie? Poszukujesz pomocy ze swoim sporem? Skontaktuj się z mediatorem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 17 (691 499 250), tudzież całodobowo do kontaktu mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl).