Ewolucja mediacji

    Od jakiegoś już czasu prowadzę szkolenia z mediacji, od niedawna prowadzę bloga, staram się propagować ideę polubownego rozwiązywania sporów, ale zacząłem się zastanawiać…  Czy mediacja osiągnęła swój limit jeśli chodzi o rozwój? Czy mediatorzy mogą nabyć jakieś nowe umiejętności, które poprawią efektywność w zawieraniu ugód? Czy mediację można wdrażać w nowe dziedziny naszego życia?

    Na ten moment w Polsce mamy do czynienia głównie z mediacjami cywilnymi, gospodarczymi, z zakresu prawa pracy, rodzinnymi, w sprawach karnych i w sprawach nieletnich. W zależności od regionu pracujemy najczęściej w sprawach gospodarczych i rodzinnych. Czy tylko do tego się ograniczymy w przyszłości? Według mnie wręcz przeciwnie. Już teraz coraz częściej pojawiają się podkategorie nieco bardziej specjalistyczne – mediacje w sprawach budowlanych (ok 90% kierowanych przez sądy spraw gospodarczych), sprawy o ochronę znaków towarowych i zasad uczciwej konkurencji, mediacje z podmiotami medycznymi i szeroko pojętą służbą zdrowia, mediacje z ubezpieczycielami. A to tylko ułamek rozwijającej się, interdyscyplinarnej dziedziny jaką jest mediacja.

    Jeżeli chodzi o umiejętności mediatorów to mamy pewien constans w tej materii, ale kolejną kwestią jest wiedza. Informacje, które możemy przyswoić aby lepiej służyć stronom radą i pomocą w sytuacjach, które często wydają się bez wyjścia. Oczywiście są pewne szkoły mediacji, które mówią, że mediator powinien być jedynie biernym moderatorem sporu, którego jedyna aktywność polega na wygaszaniu emocji stron. Ja wychodzę ze zgoła odmiennego założenia – mediator w sytuacjach, gdzie mamy impas, sytuację pozornie niemożliwą do rozwiązania, ma obowiązek udzielić pomocy stronom. Nie narzucić, nie manipulować, ale wskazać możliwe rozwiązania i omówić je na tyle skrupulatnie, aby nikt nie miał wątpliwości jakie konsekwencje ze sobą niosą. Nie ze względu na statystyki, ale ze względu na fakt, że chcemy pomagać, że uważamy, że naszym zawodowym obowiązkiem jest służenie radą i wiedzą, która umożliwia polubowne rozwiązywanie konfliktów.

 

——————————————————————————————————————–

Jesteś w konflikcie? Poszukujesz pomocy ze swoim sporem? Skontaktuj się z mediatorem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 17 (691 499 250), tudzież całodobowo do kontaktu mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl).