Egzamin adwokacki i radcowski 2023: IV Repetytorium z prawa cywilnego i rodzinnego

Szanowni Państwo,
proponujemy Państwu IV edycję szkolenia przed ważnym wydarzeniem, jakim jest egzamin adwokacki i radcowski 2023 r. Szkolenie obejmuje  zakres prawa cywilnego (materialnego i procesowego/nieprocesu) z elementami prawa gospodarczego.

Szkolenie prowadzi Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku – Dorota Gierczak – cywilista, mgr prawa, wieloletni stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wieloletni wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, szkolący aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prowadząca wykłady dla: sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów. Prowadziła wykłady i zajęcia dla prawników zatrudnionych m.in. w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Agencji Nieruchomości Rolnych, Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia.

Program obejmuje 52 godziny zegarowe w okresie styczeń – luty 2023 r. (harmonogram poniżej). Jednocześnie w zakres szkolenia wchodzi tzw. burza mózgów, w wymiarze 5 godzin zegarowych, dwa tygodnie/tydzień przed terminem egzaminu (termin zostanie uzgodniony z grupą, gdy zostanie ustalony termin egzaminu zawodowego).


Cena szkolenia to 1.649 zł brutto.


METODOLOGIA PROWADZENIA ZAJĘĆ: Wszystkie zagadnienia wskazane w programie na bieżąco są dopasowywane do potrzeb grupy. Zajęcia prowadzone są metodą seminaryjno – konwersatoryjną, przy możliwie częstym angażowaniu uczestników zajęć do czynnego w nich udziału. Zajęcia są zaprojektowane w oparciu o przykłady z praktyki zawodowej prowadzącej, kazusy oraz dotychczasowe zadania egzaminacyjne. W każdym tygodniu szkolenia uczestnicy sporządzają prace pisemne – pozwy lub apelacje, które są sprawdzane przez prowadzącą, omawiane, z indywidualnie przesyłanymi uczestnikom uwagami.


MATERIAŁY: Każdy z uczestników otrzymuje cyfrowy zestaw 50 kazusów obejmujących
każdą dziedzinę wskazaną w programie oraz osiem opracowań autorskich dotychczasowych
zadań egzaminacyjnych.


TERMINY ZAJĘĆ:
21-22 stycznia 2023 r.
28-29 stycznia 2023,
11-12 lutego 2023,
18-19 lutego 2023,
wszystkie w /w dni w godzinach 9:30-16:30, z półgodzinną przerwą;
dodatkowe 5 godzin w terminie uzgodnionym z uczestnikami.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. Konstruowanie umów, w tym w oparciu o dotychczasowe zadania
egzaminacyjne z zakresu prawa gospodarczego – 7 godzin.
II. Konstruowanie pozwów, w tym w oparciu, w tym o dotychczasowe zadania
egzaminacyjne z zakresu prawa gospodarczego – 4 godziny.
III. Procedura cywilna – 5 godzin
1/ błędy w postępowaniu I – instancyjnym, w tym w postępowaniu dowodowym,
rzutujące na zarzuty apelacyjne;

2/ zasady prawidłowego formułowania:
a/ zakresu zaskarżenia i wniosków apelacji;
b/ zarzutów procesowych;
c/ zarzutów materialnoprawnych;
3/ elementy postępowania nieprocesowego w kontekście apelacji;
4/ zagadnienie kosztów sądowych i postępowania oraz prawidłowość ich
obliczania.
IV. Prawo rzeczowe – 5 godzin
1/ zagadnienia prawa rzeczowego, w tym, te, które pojawiały się w
dotychczasowych zadaniach egzaminacyjnych;
2/ istotne zagadnienia związane ze zniesieniem współwłasności rzeczy.

V. Prawo spadkowe – 2 godziny
1/ zagadnienia prawa spadkowego, w tym, te, które pojawiały się w
dotychczasowych zadaniach egzaminów zawodowych;
2/ testamenty, pod kątem zagadnień najczęściej występujących w postępowaniach
nieprocesowych;
3/ zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego oraz mieszane;

VI. Prawo zobowiązań – 12 godzin

1/ zagadnienia prawa zobowiązań, w tym, te, które pojawiały się w
dotychczasowych zadaniach egzaminacyjnych;
2/ bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie – podobieństwa i różnice
oraz znaczenie opartego na tych instytucjach żądania w procesie cywilnym;
3/ czyny niedozwolone, w tym żądania odszkodowawcze z tego tytułu w
kontekście dowodowym;
4/ skarga paulińska;
5/ odsetki – rodzaje, sposoby ich wyliczenia oraz wpływ na wartość przedmiotu
sporu i zaskarżenia;
VII. Prawo rodzinne – 3 godziny

1/ zagadnienia podziału majątku wspólnego, na kanwie dotychczasowych kazusów
egzaminacyjnych.
VIII. Omówienie przykładowych zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych oraz
apelacji przygotowanych przez uczestników – 14 godzin.

Opinie o poprzednich edycjach:
https://www.facebook.com/MediatorPowszechny/reviews/

Organizator: Kancelaria Mediacyjna Mateusz Gierczak
e-mail: mediacje.gierczak@wp.pl
telefon: 691 499 250