Po co prawnikowi mediator i po co mediatorowi prawnik?

Na wstępie powiem, że lubię prawników. Nie wszystkich oczywiście, ale wbrew stereotypom większość, i to od bardzo dawna. Dlatego, jako mediatorowi, współpraca z prawnikami daje mi wiele satysfakcji, gdyż staram się rozumieć zarówno profesjonalnych pełnomocników, jak i ich klientów. Często prawnicy nie wierzą w mediację, w mediatorów, lecz tylko w twarde argumenty i zniszczenie przeciwnika przed sądem. Pojmuję ten konspekt, to przyzwyczajenie, często wynikające z wieloletniej praktyki. Ale pomimo tego proszę czytających to prawników o pewną dozę wyrozumiałości i doczytanie do końca.  Ciężko zaprzeczyć, że w czasie procesów sądowych wytaczane są przez strony „ciężkie działa”, czy to w postaci kancelarii prawnych, czy działów prawnych podmiotów gospodarczych, których celem  rzadko jest osiągnięcie kompromisu, ale częściej osiągniecie rezultatu korzystnego tylko dla strony przez nich reprezentowanej, bez względu na ewentualne przyszłe, wspólne że strona „przegraną”  projekty, czy też dalsze możliwości współpracy.

    Prawdopodobnie jedną z najważniejszych rzeczy, które można osiągnąć dzięki mediacji, to szansa na zrewidowanie oczekiwań, które mają wobec siebie nawzajem strony. Niejednokrotnie brak ugody spowodowany jest zawyżonymi oczekiwaniami, czy to wynikającymi z wizji wykreowanej przez pełnomocnika, przez „autorską” wykładnię przepisów, czy też brakiem realizmu u samej strony konfliktu. Mediacja pozwala również skrócić czas postępowania, a czasem wybrnąć z postępowań wątpliwych. Wątpliwych ze względu na przepisy, doktrynę, szeroko pojęte sytuacje nie do pozazdroszczenia, które przed mediatorem można spokojnie omówić, wiedząc, że nic co zostanie tam powiedziane nie może zostać użyte jako dowód w sprawie sądowej.

W tym miejscu  chciałbym  przez chwilę zwrócić uwagę na osoby prawników, profesjonalnych pełnomocników, którzy posiadaną  wiedzą i doświadczeniem zawodowym wpierają swoich klientów w licznych bataliach toczonych przed sądami. Istnieje pogląd, iż mediatorzy stanowią konkurencję dla radców prawnych i adwokatów albo nawet taki, że nie są godni, by konkurować z tak znakomitymi zawodami. Ja jednak wolę spoglądać na to nieco odmiennie. Profesjonalni prawnicy w mediacji są bardzo potrzebni, gdyż mediacja wciąż jest mało znaną metodą rozwiązywania sporów, a dobre przygotowanie stron do niej może skutkować jedynie większą jej skutecznością. Według mnie i tutaj powinno być miejsce na aspekt mediacji w umowie pomiędzy przedsiębiorcą, a pełnomocnikiem, będącym adwokatem, czy też radcą prawnym, aby ten drugi nie obawiał, że ewentualna ugoda zawarta przed mediatorem obniży jego wynagrodzenie. Wysiłek prawników podczas mediacji jest i powinien być doceniany, tym bardziej, gdy nie wszyscy mediatorzy posiadają wykształcenie prawnicze. Należy powtórzyć – przygotowanie stron do mediacji przez profesjonalnego pełnomocnika zwiększa szansę na ugodę, a skuteczna mediacja oznacza zadowolonego klienta dla prawnika.

 

——————————————————————————————————————–

Jesteś w konflikcie? Poszukujesz pomocy ze swoim sporem? Skontaktuj się z mediatorem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 17 (691 499 250), tudzież całodobowo do kontaktu mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl).