EGZAMIN ADWOKACKI I RADCOWSKI 2024: V REPETYTORIUM Z PRAWA CYWILNEGO I RODZINNEGO

Szanowni Państwo Aplikantki i Aplikanci Radcowscy oraz Adwokaccy,

już za chwilę najważniejszy dotychczasowy egzamin w Państwa życiu. Egzamin adwokacki i radcowski 2024! Czy Państwa wiedza  w zakresie prawa cywilnego jest już uporządkowana?  Czy wszystkie niejasności zostały już wyjaśnione? Czy też nadal zapozwanie ciągle jeszcze myli się z dopozwaniem, a zakres zaskarżenia wyroku zapadłego po wcześniejszym nakazanie zapłaty w postępowaniu nakazowym śni się Wam po nocach? Czy może problemem jest odróżnienie zarzutu naruszenia art. 233 §1 k.p.c. od zarzutu sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego? Czy może zarzuty naruszenia prawa materialnego przez jego błędną wykładnię nie do końca chcą się odróżnić od zarzutów od jego niewłaściwego zastosowania?

W ramach V Edycji naszego szkolenia przed egzaminem zawodowym 2024 r. oferujemy wyjaśnienie przez burzę mózgów z zakresu prawa cywilnego (materialnego i procesowego/nieprocesu) z elementami prawa gospodarczego. z udziałem cywilisty z 30 letnim stażem w zawodzie sędziego. Państwo zadajecie nurtujące Was pytania,  cywilista odpowiada, wyjaśnia, tłumaczy. Czy może być lepszy sposób na spokojne podejście do egzaminu zawodowego?

 

Opinie o poprzednich edycjach:
https://www.facebook.com/MediatorPowszechny/reviews/

 

Program repetytorium na egzamin adwokacki i radcowski 2024

Program obejmuje 52 godziny zegarowe w okresie styczeń – luty 2024 r. Znajdą się w nim również zagadnienia, które wskażą uczestnicy szkolenia wedle swoich potrzeb.


I. Konstruowanie umów, w tym w oparciu o dotychczasowe zadania
egzaminacyjne z zakresu prawa gospodarczego – 7 godzin.
II. Konstruowanie pozwów, w tym w oparciu, w tym o dotychczasowe zadania
egzaminacyjne z zakresu prawa gospodarczego – 4 godziny.
III. Prawo rzeczowe – 5 godzin

1. zagadnienia prawa rzeczowego, w tym, te, które pojawiały się w
dotychczasowych zadaniach egzaminacyjnych;
2. istotne zagadnienia związane ze zniesieniem współwłasności rzeczy.

IV. Prawo spadkowe – 2 godziny
1. zagadnienia prawa spadkowego, w tym, te, które pojawiały się w
dotychczasowych zadaniach egzaminów zawodowych;
2. testamenty, pod kątem zagadnień najczęściej występujących w postępowaniach
nieprocesowych;
3. zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego oraz mieszane;

VI. Prawo zobowiązań – 12 godzin

1. zagadnienia prawa zobowiązań, w tym, te, które pojawiały się w
dotychczasowych zadaniach egzaminacyjnych;
2. bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie – podobieństwa i różnice
oraz znaczenie opartego na tych instytucjach żądania w procesie cywilnym;
3. czyny niedozwolone, w tym żądania odszkodowawcze z tego tytułu w
kontekście dowodowym;
4. skarga paulińska;
5. odsetki – rodzaje, sposoby ich wyliczenia oraz wpływ na wartość przedmiotu
sporu i zaskarżenia;


VII. Prawo rodzinne – 3 godziny

1. zagadnienia podziału majątku wspólnego, na kanwie dotychczasowych kazusów
egzaminacyjnych.


VIII. Procedura cywilna – 5 godzin
1. błędy w postępowaniu I – instancyjnym, w tym w postępowaniu dowodowym,
rzutujące na zarzuty apelacyjne;
2. zasady prawidłowego formułowania:
a) zakresu zaskarżenia i wniosków apelacji;
b) zarzutów procesowych;
c) zarzutów materialnoprawnych;
3. elementy postępowania nieprocesowego w kontekście apelacji;
4. zagadnienie kosztów sądowych i postępowania oraz prawidłowość ich
obliczania.


IX. Omówienie przykładowych zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych oraz
apelacji przygotowanych przez Uczestników – 14 godzin.

Metodologia prowadzenia zajęć repetytorium na egzamin adwokacki i radcowski 2024 :

Wszystkie zagadnienia wskazane w programie na bieżąco są dopasowywane do potrzeb grupy. Zajęcia prowadzone są metodą seminaryjno
– konwersatoryjną, przy możliwie częstym angażowaniu uczestników zajęć do czynnego w nich udziału. Zajęcia są zaprojektowane w oparciu o przykłady z praktyki zawodowej prowadzącej, kazusy oraz dotychczasowe zadania egzaminacyjne. W każdym tygodniu szkolenia uczestnicy sporządzają prace pisemne – pozwy lub apelacje, które są sprawdzane przez prowadzącą, omawiane, z indywidualnie przesyłanymi uczestnikom uwagami.

O WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzi sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w st. spocz. Dorota Gierczak.
Doświadczenie zawodowe:
1/ Sąd Rejonowy- wydział nieprocesowy
2/Sąd Okręgowy I i II instancja;
3/ Sąd Apelacyjny
4/ wykładowca:
– Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy wykłady i ćwiczenia dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego od około 15 lat, po około 120 godzin rocznie; nadto repetytoria przed egzaminem zawodowym;
– Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu – wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego dla aplikantów radcowskich od 3 lat – 27 godzin;
– KSSiP – wykłady i ćwiczenia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich- około 10 lat;
– Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy – ćwiczenia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa cywilnego materialnego – 3 lata;
– OIRP w Bydgoszczy, OIRP w Toruniu, OIRP w Koszalinie – wykłady i warsztaty dla radców prawnych z zakresu prawa cywilnego materialnego;
5/ egzaminator w toku egzaminu zawodowego radcowskiego w OIRP w Toruniu – 2 lata;
6/ przygotowanie dla Krajowej Izby Radców Prawnych wykładu online w przedmiocie zniesienia współwłasności rzeczy.

Terminy zajęć repetytorium na egzamin adwokacki i radcowski 2024

20-21 stycznia 2024 r.
27-28 stycznia 2024 r.
10-11 lutego 2024 r.
17-18 lutego 2024r.,


wszystkie ww. dni w godzinach 9:30-16:30, z półgodzinną przerwą;
dodatkowe 5 godzin w terminie uzgodnionym z uczestnikami.
W przypadku, gdyby w wyznaczonych terminach odbywały się egzaminy próbne, adwokackie, czy radcowskie, terminy mogą ulec zmianie w uzgodnieniu z Uczestnikami.

Cena szkolenia to 1649 zł

ZGŁOSZENIA na

repetytorium na egzamin adwokacki i radcowski 2024:

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem zgłoszenia na adres e-mail: mediacje.gierczak@wp.p
(lub)
można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 691 499 250.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

REGULAMIN:

1. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa w ciągu 14 dni, od daty zakupu biletu na szkolenie – poza sytuacją, gdy szkolenie już się rozpoczęło. Dotyczy to również szkoleń online, gdzie za moment rozpoczęcia szkolenia uznajemy moment przekazania materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej wskazaną przez klienta metodą.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
4. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.

Jesteście zainteresowani aktualnymi szkoleniami? Chcecie dołączyć do grona mediatorek i mediatorów? Szczegóły znajdziecie m.in. w naszej zakładce szkolenia, pod linkiem https://www.mediatorpowszechny.pl/szkolenia-online-dla-prawnika-i-mediatora/

W razie jakichkolwiek pytań piszcie proszę pod: mediacje.gierczak@wp.pl lub zadzwońcie pod 691 499 250, może zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Was!