Pauza

Przemawianie

Mediator mówi i przemawia… Czasem do rozsądku. Ale zawsze do ludzi. Kontrolowanie swojej wypowiedzi to jedna z najważniejszych umiejętności mediatora. To właśnie dobrze dobranymi słowami kreujemy obraz zgody pomiędzy stronami. Ale jakie to są dobrze dobrane słowa? Jak dobrze mówić, aby zostać usłyszanym i wysłuchanym? Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o czymś tak niepozornym jak pauza w wypowiedziach.

Czym jest pauza? Wg słownika PWN-u[1] to

  1. «przerwa w jakiejś czynności lub procesie»
  2. «przerwa między lekcjami w szkole»
  3. «przerwa między dźwiękami utworu, mająca określoną wartość rytmiczną; też: znak graficzny w notacji muzycznej, określający tę wartość»

Nas interesuje najbardziej przerwa w czynności, jaką jest wypowiedź. Jest to czynność niebagatelna, gdyż pokazuje moc wypowiedzianych słów, pozwala aby nabrały mocy, aby zostały dobrze zrozumiane przez naszych słuchaczy i rozmówców. Pokazuje również pewność samego mówcy, który na to pozwala zamiast zalewać swoich słuchaczy potokiem zbędnych dźwięków.

Ktoś, wybaczcie, ale nie pamiętam kto, powiedział, że pauza jest kurtuazją, ukłonem wobec słuchaczy, aby mogli oni przetrawić docierającą do nich treść. Pauza sama w sobie inicjuje dalszy proces myślowy, wysnuwanie wniosków z zasłyszanej treści, a w dalszej konsekwencji daje szansę wszystkim zainteresowanym, aby rozwinąć rozmowę. Wielcy mówcy uwzględniają pauzy, aby móc obserwować publiczność i wyciągać wnioski z ich reakcji. Jednocześnie pauza jest podkreśleniem uwagi, jaką poświęcamy naszym rozmówcom, sprawia, że czują się oni swobodnie, nikt nie wywiera na nich presji czasu.

Mediacja niejednokrotnie przypomina debatę, niestety nie oksfordzką, ale taką, gdzie nie dane jest stronom dokończyć swoich wypowiedzi, gdzie strony przychodzą tylko mówić, a nie słuchać. Jakkolwiek obowiązkiem mediatora jest, żeby nie dopuszczać do sytuacji, gdzie rozmowy przed nim urągają godności obu stron, to co zrobić gdy do nich dochodzi? Należy zrobić pauzę, albo jeden z jej rodzajów. Oczywiście, możemy uczynić to w formie przerwy w spotkaniu, aby strony ochłonęły, ale można też bezpośrednio przerwać wywód, aby wprowadzić nieco równowagi do mediacji. W drugim przypadku należałoby uzasadnić wprowadzoną pauzę, gdyż ktoś może się poczuć urażony, iż nie daje mu się dokończyć wypowiedzi. Nie bójmy się wtedy wykorzystywać autorytetu mediatora i wskazywać po co się spotkali – aby szukać rozwiązań, a nie zaogniać sytuację.

Nie bez powodu od dziecka uczy się nas, abyśmy nie przerywali naszemu rozmówcy i jest to jedna z podstawowych umiejętności w czasie rozmowy, jednakże w jako moderatorzy sporów musimy wykonując czasem tę zasadę złamać.

Pauza ma wiele użytecznych cech. Pozwala, aby informacje zostały przetrawione, aby emocje zostały ostudzone, aby wnioski zostały wyciągnięte. Wszystko to jest przydatne w pracy mediatora, który nie tylko mówi, ale słucha i obserwuje jednocześnie analizując możliwości dalszego postępowania.

 

Jesteś w konflikcie? Poszukujesz pomocy ze swoim sporem? Skontaktuj się z mediatorem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 17 (691 499 250), tudzież całodobowo do kontaktu mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl).

 

 

[1] http://sjp.pwn.pl/sjp/pauza;2570976.html