Spotkanie z mediatorami w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

    Dzisiaj odbyło się spotkanie dla mediatorów w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Spotkanie prowadził szanowny pan sędzia Piotr Marciniak, a mediatorzy i mediatorki stawili się tłumnie. Omówiliśmy szczegółowo zasady wpisywania mediatorów na listy mediatorów stałych przy sądach okręgowych i doszliśmy do reklamy. Reklamy wśród petentów w sądach, stron postępowań toczących się przed sądami oraz sędziów i profesjonalnych pełnomocników. W pierwszej kolejności pozwoliłem sobie zaproponować, że możemy się posłużyć jakże zacną inicjatywą, jaką jest Salon Mediatora, cykliczna już konferencja, odbywająca się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, gdzie poruszane są liczne tematy mediacyjne – od ogólnych, pokroju mediacji cywilnych, gospodarczych, czy pracowniczych, po tematy węższe, jak promowanie mediacji, mediacje budowlane, czy też z ubezpieczycielami. Pomysł został dobrze przyjęty, więc mam nadzieję, że będę miał niedługo przyjemność współorganizować tego rodzaju spotkanie w Poznaniu. Jeżeli chodzi zaś o promowanie mediacji w społeczeństwie, to padł pomysł stworzenia Stałego Punktu Mediacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Poznaniu. Pomysł fenomenalny, gdyż podług jego idei mediatorzy mieliby pełnić dyżury w tym punkcie  informować zainteresowanych członków naszego społeczeństwa o idei mediacji – przy tym reklamując też samych siebie i swoje usługi jako mediatorów i mediatorek. Podniosłem też pewną nieco dziwną praktykę, że w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu wiszą plakaty tylko jednego stowarzyszenia mediatorów – co może trochę godzić w ideę równego traktowania mediatorów, stowarzyszeń i stwarzać nieprawdziwe wrażenie, że mediatorzy funkcjonują tylko w tym jednym stowarzyszeniu. Ale i to omówiliśmy i zostaliśmy jako grupa zawodowa mediatorów zapewnieni, że mediatorzy będą mogli na równych prawach, acz w zmniejszonym formacie, informować o swoich praktykach mediacyjnych.

    Koniec końców, fajne pomysły zostały przedstawione i zaczęła się autoreklama, wzajemnie wyrażane wątpliwości pomiędzy mediatorami, wątpliwości co do zasadności niektórych instytucji i tego kto w końcu będzie ponosił koszty mediacji. W tym ostatnim oczywiście jest spór w doktrynie, ale mam nadzieję, że niedługo się to wyklaruje.

    Drodzy Czytelnicy, zwłaszcza mediatorzy i mediatorki, mam do Was jedną serdeczną prośbę – jeżeli pojawicie się na konferencji, spotkaniu w sądzie, ministerstwie i chcecie zabrać głos, to sprawdźcie swoje informacje. Nie szafujcie danymi wziętymi z błędów drukarskich, potwierdzajcie swoje statystyki, które prezentujecie, bo inaczej godzicie w powagę w naszego, dopiero co raczkującego, zawodu. Postarajmy się zachować pełen profesjonalizm i powagę na takich spotkaniach, a wszelkie wzajemne niesnaski postaramy się rozwiązać w naszym własnym gronie, a nie publicznie, gdyż ponownie godzi to w nasz wizerunek.

 

——————————————————————————————————————–

Jesteś w konflikcie? Poszukujesz pomocy ze swoim sporem? Skontaktuj się z mediatorem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 17 (691 499 250), tudzież całodobowo do kontaktu mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl).