Alimenty u mediatora

Najczęściej zadawane pytanie, to czy jest to niezbędne do uzyskania 500+?

Alimenty i 500+ – od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Ale wciąż warto ustalić alimenty przed mediatorem. Dlaczego?

Bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny

Ustalenie alimentów na dziecko z partnerem, tudzież byłym partnerem, z którym nie pozostajemy w związku małżeńskim, jest najprostszym sposobem zabezpieczenia bytu ekonomicznego Państwa dzieci – innymi słowy, zapewnieniem im części środków finansowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Skutki prawne

Ugoda alimentacyjna, zawarta przed mediatorem, podlega zatwierdzeniu przez Sąd. Dzięki temu ma moc ugody sądowej, a zatem orzeczenia sądowego, kiedy to staje się tytułem wykonawczym (art.183 13 §2 Kodeksu postępowania cywilnego). Wniosek o zatwierdzenie ugody przez właściwy sąd, na życzenie stron, przygotowuje mediator.

Szybciej!

Jeżeli zależy Państwu na czasie – wybierzcie mediację. Rozmowy mediacyjne trwa od 15 minut do 1,5 godziny i najczęściej już podczas pierwszej rozmowy udaje się ustalić wszystkie niezbędne szczegóły. Dlaczego rozmowa, a nie tylko spotkanie? Ponieważ w sytuacji, gdy dojazd sprawia Państwu problemy, możemy to przeprowadzić zdalnie. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności omawiamy wszelkie niezbędne elementy ugody. Może się to odbyć drogą rozmowy telefonicznej, telekonferencji lub drogą mailową. Następnie przygotowujemy ugodę w wersji cyfrowej, którą po przesłaniu do Państwa mailem i otrzymaniu akceptacji wysyłamy to do Państwa tradycyjną pocztą. Tradycyjne posiedzenia mediacyjne prowadzimy w Poznaniu (Ogrodowa 12 Conference Center) albo w Bydgoszczy (ul. Nowy Rynek 8/2) – każdorazowo, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Mediacja to zaoszczędzone miesiące

Tak jak pisałem już powyżej, spotkanie, czy też rozmowa w ramach mediacji trwa od 15 minut do 1,5 godziny. Postępowanie sądowe – niejednokrotnie miną miesiące (w tej chwili są to najczęściej terminy 6-8 miesięczne), zanim zjawicie się Państwo na pierwszym, a być może nieostatnim, terminie rozprawy wyznaczonej przez sąd.

Prościej?

W sytuacji gdy ustalamy wymiar obowiązku alimentacyjnego poprzez mediację – to jest to droga prostsza od postępowania sądowego. W przypadku mediacji potrzebujecie Państwo jedynie dowodów osobistych i numerów PESEL dziecka, tudzież dzieci, na które mają być uregulowane alimenty, a także aktu urodzenia dziecka. W przypadku postępowania sądowego należy wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Następnie udokumentować koszty utrzymania dziecka – zaświadczenia, faktury VAT, rachunki itd., wszystko od jedzenia, poprzez np. szkołę, przedszkole, lekarzy, zajęcia dodatkowe etc. etc. W dalszej kolejności sporządzić pozew – można samodzielnie, pobierając chociażby odpowiedni wzór z internetu, albo z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Gdy już stawicie się osobiście na rozprawie, oby tylko jednej, to później zostaje już tylko pobrać odpis wyroku bądź protokołu zawierającego ugodę sądową z klauzulą wykonalności. W przypadku mediacji, to mediator sporządza ugodę, przekazuje ją Państwu do rąk własnych, albo pocztą.

Ile to wszystko kosztuje?

Koszty? W przypadku postępowania sądowego, zgodnie z art 96. ust. 1. pkt 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Jednakże po wydaniu orzeczenia o przyznaniu alimentów, strona, od której zostaną one zasądzone, musi uiścić 5% wartości przedmiotu sporu, liczonej jako dwunastokrotność kwoty alimentów (art 13 ww. ustawy). W przypadku mediacji jest to 1% wartości przedmiotu sporu, liczonej tak jak powyżej, nie mniej niż 150, a nie więcej niż 2000 zł. W 99% przypadków opłata za mediację wynosi właśnie 150 zł plus ewentualne koszty mediatora jak np. dojazd (zgodnie z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnych (Dz. U. z 2016r., poz. 921).

Ile kosztuje mediacja? A ile będzie kosztować niedługo?

Czy coś jeszcze?

Co więcej – wszystko to w przyjemnej, nieformalnej atmosferze, gdzie macie Państwo zagwarantowaną poufność, swobodę wypowiedzi, a mediator udzieli wszelkich informacji na temat problemów prawnych, które mogą Państwa niepokoić.

Pozostaje tylko umówić się na spotkanie

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu pod numerem 691 499 250 lub mailowo: mediacje.gierczak@wp.pl

Pozdrawiam serdecznie

Mateusz Gierczak

Skomentuj

O mnie

Mateusz Gierczak

Mateusz Gierczak

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji, senior i trener Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. Prowadził szkolenia m.in. przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (m.in. dla pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Sądu Rejonowego w Płońsku, Kärcher Center Kraków, X-KOM w Częstochowie, a także współpracował z Akademią Rozwoju Umiejętności we Wrocławiu. Prowadzący na studiach podyplomowych Negocjacje i Mediacje w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, wykładowca na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Od 2013 roku zawodowy mediator i negocjator. Założyciel Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Od 2018 roku wiceprezes Stowarzyszenia „Okręgowa Izba Mediatorów” z siedzibą w Bydgoszczy. Mediator stały na listach sądów okręgowych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Bydgoszczy, Toruniu oraz Gdańsku. Prowadzi bloga – www.mediatorpowszechny.pl, gdzie propaguje wiedzę o mediacjach i związanymi z nią wydarzeniami. W 2019 roku miał przyjemność prowadzić zajęcia „Mediation as a form of everyday diplomacy” na międzynarodowym wydarzeniu Law School ELSA Gdańsk.

Kategorie

Archiwa