Alimenty u mediatora

Najczęściej zadawane pytanie, to czy jest to niezbędne do uzyskania 500+?

Alimenty i 500+ – od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Ale wciąż warto ustalić alimenty przed mediatorem. Dlaczego?

Alimenty to bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny

Ustalenie alimentów na dziecko z partnerem, tudzież byłym partnerem, z którym nie pozostajemy w związku małżeńskim, jest najprostszym sposobem zabezpieczenia bytu ekonomicznego Państwa dzieci – innymi słowy, zapewnieniem im części środków finansowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Mediacja, a rozwód – cz. 4.1. Alimenty na dziecko

Skutki prawne

Ugoda alimentacyjna, zawarta przed mediatorem, podlega zatwierdzeniu przez Sąd. Dzięki temu ma moc ugody sądowej, a zatem orzeczenia sądowego, kiedy to staje się tytułem wykonawczym (art.183 13 §2 Kodeksu postępowania cywilnego). Wniosek o zatwierdzenie ugody przez właściwy sąd, na życzenie stron, przygotowuje mediator.

Mediacja a rozwód cz. 3 – kontakty

Alimenty załatwione szybciej!

Jeżeli zależy Państwu na czasie – wybierzcie mediację. Rozmowy mediacyjne trwa od 15 minut do 1,5 godziny i najczęściej już podczas pierwszej rozmowy udaje się ustalić wszystkie niezbędne szczegóły. Dlaczego rozmowa, a nie tylko spotkanie? Ponieważ w sytuacji, gdy dojazd sprawia Państwu problemy, możemy to przeprowadzić zdalnie. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności omawiamy wszelkie niezbędne elementy ugody. Może się to odbyć drogą rozmowy telefonicznej, telekonferencji lub drogą mailową. Następnie przygotowujemy ugodę w wersji cyfrowej, którą po przesłaniu do Państwa mailem i otrzymaniu akceptacji wysyłamy to do Państwa tradycyjną pocztą. Tradycyjne posiedzenia mediacyjne prowadzimy w Poznaniu (Ogrodowa 12 Conference Center) albo w Bydgoszczy (ul. Nowy Rynek 8/2) – każdorazowo, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Mediacja to zaoszczędzone miesiące

Tak jak pisałem już powyżej, spotkanie, czy też rozmowa w ramach mediacji trwa od 15 minut do 1,5 godziny. Postępowanie sądowe – niejednokrotnie miną miesiące (w tej chwili są to najczęściej terminy 6-8 miesięczne), zanim zjawicie się Państwo na pierwszym, a być może nieostatnim, terminie rozprawy wyznaczonej przez sąd.

Mediacja a rozwód – Część 4.2. Alimenty na małżonka

Alimenty – czy można prościej?

W sytuacji gdy ustalamy wymiar obowiązku alimentacyjnego poprzez mediację – to jest to droga prostsza od postępowania sądowego. W przypadku mediacji o alimenty potrzebujecie Państwo jedynie dowodów osobistych i numerów PESEL dziecka, tudzież dzieci, na które mają być uregulowane alimenty, a także aktu urodzenia dziecka. W przypadku postępowania sądowego należy wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Następnie udokumentować koszty utrzymania dziecka – zaświadczenia, faktury VAT, rachunki itd., wszystko od jedzenia, poprzez np. szkołę, przedszkole, lekarzy, zajęcia dodatkowe etc. etc. W dalszej kolejności sporządzić pozew – można samodzielnie, pobierając chociażby odpowiedni wzór z internetu, albo z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Gdy już stawicie się osobiście na rozprawie, oby tylko jednej, to później zostaje już tylko pobrać odpis wyroku bądź protokołu zawierającego ugodę sądową z klauzulą wykonalności. W przypadku mediacji, to mediator sporządza ugodę, przekazuje ją Państwu do rąk własnych, albo pocztą.

Ile to wszystko kosztuje?

W przypadku postępowania sądowego, zgodnie z art 96. ust. 1. pkt 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Jednakże po wydaniu orzeczenia o przyznaniu alimentów, strona, od której zostaną one zasądzone, musi uiścić 5% wartości przedmiotu sporu, liczonej jako dwunastokrotność kwoty alimentów (art 13 ww. ustawy). W przypadku mediacji jest to 1% wartości przedmiotu sporu, liczonej tak jak powyżej, nie mniej niż 150, a nie więcej niż 2000 zł. W 99% przypadków opłata za mediację w sprawie alimentacyjnej wynosi właśnie 150 zł plus ewentualne koszty mediatora jak np. dojazd (zgodnie z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnych (Dz. U. z 2016r., poz. 921).

Ile kosztuje mediacja? A ile będzie kosztować niedługo?

Czy coś jeszcze?

Co więcej – wszystko to w przyjemnej, nieformalnej atmosferze, gdzie macie Państwo zagwarantowaną poufność, swobodę wypowiedzi, a mediator udzieli wszelkich informacji na temat problemów prawnych, które mogą Państwa niepokoić.

Pozostaje tylko umówić się na spotkanie

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu pod numerem 691 499 250 lub mailowo: mediacje.gierczak@wp.pl

Pozdrawiam serdecznie

Mateusz Gierczak

2 comments

 • Mariusz

  Dobry wieczór,
  sąd namawia nas na mediacje ja jednak mam obawy co do kosztów. Matka dziecka wystąpiła o alimenty. Wiem, że jest zwolniona z kosztów. Czy to ja bede opłacał koszty mediacji w całosci? Prosze o pomoc.

  • Mateusz Gierczak (author)

   Dzień dobry,
   dziękuję uprzejmie za kontakt. Co do kosztów – to w przypadku spraw alimentacyjnych strona wnosząca o alimenty nie ponosi kosztów sądowych, w tym wydatków takich jak mediacja. W tym przypadku, gdy nie zgodzi się Pan ponieść kosztów drugiej strony, to sąd przyzna mediatorowi koszty od Skarbu Państwa. Jest duże prawdopodobieństwo, wynikającej z praktyki, że sąd nie obciąży Pana zwrotem tych kosztów, jednakże nie jest to pewne – sąd może Pana obciążyć tymi kosztami w odpowiedniej proporcji kwotę żądaną i ugodzoną, lub kwotę żądaną i zasądzoną w przypadku braku ugody. 

Comments are closed for this post.