Tagi dla:starożytny Rzym

Dzisiaj powrót kącika historycznego 🙂    W antycznym Rzymie instytucje polubownego rozstrzygania sporów były na tyle rozwiniętym tworem, iż niektóre łacińskie nazwy stanowią genezę współczesnych form nazewnictwa alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Arbitraż pochodzi od „arbitrare” – sądzić, wybierać, a idąc dalej „arbiter” – rozjemca. Mediacja, mediator „mediare” – być w…