Tag: starożytny Rzym

Ślady mediacji w antycznym prawie rzymskim

Dzisiaj powrót kącika historycznego 🙂    W starożytnym Rzymie instytucje polubownego rozstrzygania sporów były na tyle rozwiniętym tworem, iż niektóre łacińskie nazwy stanowią genezę współczesnych form nazewnictwa alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Arbitraż pochodzi od “arbitrare” – sądzić, wybierać, a idąc dalej “arbiter” – rozjemca. Mediacja, mediator “mediare” – być w środku, co już wtedy sugerowało

Czytaj dalej

Kategorie

Archiwa