Aktualne szkolenia online dla prawnika i mediatora

Oferta szkoleniowa jest już prawie kompletna – ale do momentu tej publikacji – rozsiana po Internecie. Nieco szkoleń na Evenea, kilka na Facebook’u. Plus oczywiście szkolenia otwarte organizowane przez podmioty zewnętrzne. Od tej pory wszystkie prowadzone przeze mnie szkolenia będą zarówno tutaj, jak i na stronie wydarzeń na fanpage’u Mediatora Powszechnego na Facebook’u https://www.facebook.com/pg/MediatorPowszechny/events/

Kim są nasi trenerzy?

1.Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku – Dorota Gierczak – cywilista, mgr prawa, wieloletni stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wieloletni wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, szkolący aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prowadząca wykłady dla: sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów. Prowadziła wykłady i zajęcia dla prawników zatrudnionych m.in. w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Agencji Nieruchomości Rolnych, Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia.

2. Mateusz Gierczak – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji, senior i trener Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. Prowadził szkolenia m.in. przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (m.in. dla pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), przy Izbie
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych Negocjacje i Mediacje w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Od 2013 roku zawodowy mediator i negocjator. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy szkolący aplikantów radcowskich z zakresu mediacji i negocjacji. Założyciel Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Mediator stały na listach sądów okręgowych w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Gdańsku. Prowadzi bloga –
www.mediatorpowszechny.pl, gdzie propaguje wiedzę o mediacjach i związanymi z nią wydarzeniami.

Wszystkie terminy szkoleń indywidualnych są ustalane przy zgłoszeniu, a szkolenia są prowadzone w formie online – poprzez Skype. Cena obejmuje przekazanie materiałów szkoleniowych zawierających m. in. wzory ugód.

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do kontaktu telefonicznego (691 499 250), mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl) lub do bezpośredniego zakupu (kliknij w button pod interesującym Cię szkoleniem).

 

Jakie szkolenia obecnie oferujemy?

Indywidualne szkolenie z konstruowania ugód – online

1. Wiadomości wstępne w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów.
2. Instytucja ugody mediacyjnej
2.1. Pojęcie ugody.
2.2. Podstawowe elementy ugody.
2.3. Skutki ugody mediacyjnej.
3. Ugoda w sprawie o rozwód – z ustaleniem kwestii orzekania o winie, władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów rodzica z dzieckiem, alimentów, podziałem majątku.
4. Ugoda w sprawie gospodarczej – o zapłatę.
5. Elementy ustalane indywidualnie z uczestnikiem szkolenia – pytania.

Cena szkolenia: 310 zł brutto,

Czas trwania szkolenia: 2 godziny

Zamów Szkolenie

Hakowanie negocjacji dla prawników – Negocjator 1.01

1. Dlaczego negocjujemy
2. Czy zawsze muszę negocjować
3. Jakie mamy rodzaje konfliktów ze względu na źródła
4. Etapy negocjacji
5. Style negocjacyjne
6. Strategie negocjacyjne
7. Postawy w konflikcie
8. Etapy konfliktu
9. Podstawowy arkusz przednegocjacyjny
10.Dress codew negocjacjach – wywieranie wpływu ubiorem
11. Ciekawostka anglojęzyczna – wzór na uczciwe wyliczenie treści ugody

Cena szkolenia: 1200 zł brutto

Czas trwania szkolenia: łącznie 10 godzin zegarowych, 2 dni szkoleniowe.

Zamów Szkolenie

Mediacje rodzinne – szkolenie specjalistyczne

I. Część praktyczna

 1. Metodologiczne podejście do prowadzenia mediacji
 2. Rozpoczęcie mediacji
 3. Mediacja rodzinna – co oznaczają w praktyce?
 4. Konflikt w rodzinie – dlaczego powstaje, jak się rozwija?
 5. Rozwiązywanie sporów rodzinnych – metodologia pracy mediatora.
 6. Dziecko w mediacji – potrzeba, konieczność, czy fanaberia?
 7. Mediacje szkolne – jak rodzice i szkoła wspólnie tworzą przyszłość.
 8. Sporządzanie ugód


II. Część teoretyczna z elementami praktyki.

 1. Stosunki pomiędzy rodzicami, a dziećmi:
  • władza rodzicielska – jej zakres i opcje wykonywania;
  • reprezentacja dziecka;
  • zarząd majątkiem dziecka;
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej;
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • piecza zastępcza;
 2. Kontakty rodziców z dzieckiem, sposoby „przymuszania” do kontaktów.
 3. Obowiązki alimentacyjne – podmioty uprawione, przesłanki, zakres
 4. Przeciwdziałanie rozwiązaniu przysposobienia.

Cena szkolenia: 1200 zł brutto

Czas trwania szkolenia: łącznie 10 godzin zegarowych, 2 dni

Grupy: 1-6 osób

Zamów Szkolenie

Mediacje rozwodowe – szkolenie specjalistyczne

I. Wprowadzenie do tematyki mediacji rozwodowych

 1. Metodologia przebiegu mediacji w sprawach rozwodowych.
 2. Włączanie małoletniego dziecka w konflikt rozwodzących się rodziców oraz wpływ tego na rozwój dziecka i jego przyszłość
 3. Czynniki sprzyjające przywracaniu równowagi w rodzinie w toku procesu rozwodowego i po jego zakończeniu.

II. Aspekty praktyczne i prawne mediacji rozwodowych

1. Kontakty:

 • małoletniego dziecka z rodzicem;
 • rozwodzącego się małżonka z małoletnim dzieckiem drugiego z nich;
 • rodzica z dzieckiem i udziału w nich partnera tego rodzica;
 • małoletniego dziecka z dziadkami;
 • małoletniego dziecka z dorosłym rodzeństwem;
 • małoletniego rodzeństwa w przypadku odrębnego ich miejsca zamieszkania

2. Władza rodzicielska, w tym wspólna, z opieką naprzemienną, przy omówieniu modelu skandynawskiego;
3. Alimenty na dzieci i małżonka;
4. Trwałość i zupełność rozkładu związku małżeńskiego, wina w rozpadzie małżeństwa;
5. Ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej;
6. Podział majątku wspólnego.

Cena szkolenia: 1200 zł brutto

Czas trwania szkolenia: łącznie 10 godzin zegarowych, 2 dni

Grupy: 1-6 osób

Zamów Szkolenie

Mediacje i negocjacje pracownicze w dobie kryzysu – szkolenie specjalistyczne

I. Dlaczego warto rozmawiać? Wstęp do mediacji i negocjacji
II. Źródła konfliktów pracowniczych
1. Lęk przed utratą pracy
2. Warunki środowiskowe
3. Warunki płacowe.
4. Relacje z pracodawcą
5. Relacje z przełożonym
6. Relacje ze współpracownikami
III. Procedury mediacji pracowniczych
1. Prowadzenie spotkań informacyjnych ze stronami i ich pełnomocnikami.
2. Prowadzenie spotkań wspólnych i indywidualnych – rola mediatora w mediacji pracowniczej.
IV. Zasady mediacji i negocjacji
V. Etapy konfliktu
VI. Etapy mediacji i negocjacji
VII. Strategie negocjacyjne
VIII. Style negocjacyjne
IX. Umiejętności negocjacyjne
X. Radzenie sobie z trudnymi rozmówcami
XI. Kontrolowanie przebiegu sporu
XII. Konstruowanie porozumienia pracowniczego

1. Ugoda mediacyjna
2. Porozumienie uwzględniające zasady pomocy zakładom pracy zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej.
XIII. Metody wprowadzania mediacji do zakładów pracy – standardy
1. Współpraca Działu Kadr oraz HR z mediatorem
2. Wprowadzenie mediacji do regulaminu pracy oraz polityki antymobbingowej
3. Polubowne rozwiązywanie umów: o pracę, zlecenia, dzieło, usługi.
4. Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w zespole.
5. Mediator wewnętrzny, a mediator zewnętrzny – porównanie.

Cena szkolenia: 1200 zł brutto

Czas trwania szkolenia: łącznie 10 godzin zegarowych, 2 dni

Zamów Szkolenie

Najważniejsze szkolenie – szkolenie na mediatora sądowego “Mediator 1.01”

1. Historia Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
2. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
3. Postawy w konflikcie.
4. Etapy konfliktu.
5. Źródła konfliktów..
6. Źródła uprzedzeń w konflikcie.
7. Wentylacja.
8. Teoria negocjacji.
9. Podział metodologiczny negocjacji..
10. 9 najważniejszych umiejętności negocjatora.
11. Najczęstsze kłamstwa i zagrywki podczas negocjacji.
12. Wstęp do praktyki mediatora.
13.Kontrolowanie przebiegu sporu.
14. Metody radzenia sobie z trudnymi rozmówcami.
15. Komunikacja w mediacji – poziom zaawansowany.
16. Współpraca z innymi specjalistami.
17. Mediacje międzynarodowe.
18. Konstruowanie ugód.
19. Prawniczy niezbędnik mediatora

Otrzymacie Państwo arkusze szkoleniowe, z treściami do przerobienia, zadaniami i ćwiczeniami do wykonania, które są zaprojektowane na 33 godziny. Dodatkowo każdy uczestnik będzie miał 2 godziny konsultacji szkoleniowych z zakresu prawnego, a także 5 godzin konsultacji z zakresu praktycznego mediacji. Wszystkie konsultacje będą prowadzone w formie indywidualnej wideokonferencji. Będziecie Państwo zapoznawać się z teorią i praktyką zawodu mediatora, sporządzać ugody, wraz z pozostałymi dokumentami, a także omawiać je z prowadzącymi. Szkolenie zawiera również testy, których pozytywny wynik jest niezbędny do otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie 40 godzin kursu szkoleniowego.

Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym (zdaniem testu końcowego) uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Cena szkolenia: 1420 zł

Zamów Szkolenie

Regulamin

 1. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa w ciągu 14 dni, od daty zakupu biletu na szkolenie – poza sytuacją, gdy szkolenie już się rozpoczęło. Dotyczy to również szkoleń online, gdzie za moment rozpoczęcia szkolenia uznajemy moment przekazania materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej wskazaną przez klienta metodą.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, lub przed przekazaniem materiałów, organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% ceny szkolenia.
 3. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo bezpłatnego, jednorazowego przełożenia umówionych zajęć indywidualnych, nie później jednak niż na 5 dni przed umówionym dniem zajęć. Każde kolejne przełożenie zajęć wiąże się z opłatą w wysokości 250 zł.
 4. Nieprzygotowanie zadań na zajęcia wiąże się z koniecznością ich przełożenia – opłata za przełożenie zajęć wynosi 250 zł.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób. W przypadku zmiany daty szkolenia odbywa się to w porozumieniu ze zgłoszonymi uczestniczkami i uczestnikami. Niniejszy zapis nie dotyczy szkoleń indywidualnych.
 7. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.
 8. Certyfikaty ze szkoleń online są wysyłane jedynie w wersji cyfrowej.